Warmtefoto’s van vier West-Vlaamse bedrijventerreinen online zijn een primeur voor België!

Veel bedrijven beschikken nog steeds niet over een goede dakisolatie en verspillen bijgevolg warmte, en dus geld, via hun dak. De POM West-Vlaanderen wil hen alvast op weg helpen om energie te besparen. Ze zorgt ervoor dat de bedrijven op vier West-Vlaamse bedrijventerreinen zelf de kwaliteit van hun dakisolatie kunnen bepalen aan de hand van een thermografische luchtfoto. Dit is een primeur voor België: tot nu toe werden dergelijke warmtefoto's enkel gekalibreerd op maat van particulierenwoningen in enkele Vlaamse steden, zoals Antwerpen of Gent.

Tijdens de nacht van 21 op 22 februari 2012 werd een thermografische luchtfoto genomen van enkele West-Vlaamse bedrijventerreinen: Kampveld in Oostkamp, Herdersbrug in Brugge, Transportzone Zeebrugge en Plassendale in Oostende. Verschillende bedrijven werkten mee aan deze thermografische warmteopnames door gegevens aan te leveren over hun gebouwen alsook de temperatuur onder het dak op het moment van de opname van de warmtefoto vanuit de lucht. Na kalibratie van deze gegevens werd een kleurenlegende opgemaakt die de bedrijven toelaat om zelf na te gaan hoe het zit met de eigen dakisolatie.

De thermografische warmtefoto’s kunt u bekijken op: www.eco2profit.eu/warmtefoto.

Op 29 november 2012 worden de resultaten voorgesteld op een workshop in Greenbridge (Oostende).
Oostende.

Wat is thermografie?

Thermografie is een techniek waarbij infraroodcamera’s de temperatuur van een object vanop afstand registreren. De thermografische camera meet de infrarode straling. Dit wordt omgezet in een kleurenfoto of warmtebeeld. Op dit beeld zijn gegevens beschikbaar die men met het blote oog niet kan waarnemen. Bij een thermografische luchtfoto wordt een aaneengesloten warmtebeeld gemaakt van een gebied vanuit een vliegtuig.

Downloads

Bestand Omschrijving
PB_20120910_Warmtefoto_bedrijventerreinen.pdf Persbericht Warmtefoto’s van vier West-Vlaamse bedrijventerreinen online zijn een primeur voor België!