Waarheen met de economie in West-Vlaanderen tegen 2030?

De POM West-Vlaanderen gaat van start met een prospectief economisch onderzoek dat moet aangeven wat de gewenste duurzame economische ontwikkeling op lange termijn is van de provincie West-Vlaanderen. De POM West-Vlaanderen neemt hiervoor Econopolis Strategy nv uit Antwerpen onder de arm. Econopolis staat onder leiding van de bekende econoom Geert Noels en kwam als eerste uit de aanbesteding. Ook de uitstippeling van het strategisch pad om deze ambitie tegen 2030 waar te maken, maakt integraal deel uit van deze opdracht.

Dit onderzoek kadert in de economische beleidsplanning op lange termijn van de Provincie West-Vlaanderen, die rekening wil houden met de globale en nationale macro-economische evoluties. Ook het strategisch pad om de gedetecteerde ambities tegen 2030 waar te maken zit in de opdracht vervat. Voor bevoegd gedeputeerde Jean de Bethune is het immers duidelijk: “De doelstelling is niet om een visionair toekomstbeeld te schetsen, maar wel degelijk om een reëel toekomstgericht economisch beleid voor West-Vlaanderen uit te stippelen.”

Het onderzoek speelt mee in op de keuze van de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, voor een economisch thema voor zijn jaarlijkse rede. Zijn opzet is een proactieve reflectie rond de vraag of oplossingsrichtingen zoals innovatie en ondernemerschap, kenniseconomie en de ontwikkeling van dienstensectoren, een prominente rol zullen (blijven) hebben bij een visievorming over de economische toekomst van West-Vlaanderen. De eerste algemene krachtlijnen uit de studie van Econopolis wenst de gouverneur als antwoord op deze vraag mee te nemen in zijn rede.

De studie moet een duidelijk antwoord geven op volgende vragen: - In het licht van haar (internationale) concurrentiepositie: voor welke belangrijke uitdagingen staat de economie van West-Vlaanderen? - Waar moet West-Vlaanderen in 2030 op economisch vlak staan? - Welke strategische lijnen moet de Provincie volgen om deze ambitie waar te maken?

De Provincie West-Vlaanderen wil navelstaarderij duidelijk vermijden: “De klemtoon van het onderzoek ligt nadrukkelijk op de internationale context en de macro-economische omwentelingen waarbinnen de West-Vlaamse economie opereert,” beklemtoont gedeputeerde de Bethune. “De aanpak die we beogen is daarenboven een integrale aanpak: er zal mee aandacht worden besteed aan de maatschappelijke impact van de economische keuzes op de levenskwaliteit.”

Tijdens de opdracht zal ruim geconsulteerd worden met de stakeholders, en zal worden geput uit de ervaringen van andere regio’s (‘evidence based’). Afronding van de studie is gepland in maart 2015.

Meer info:

Conny Van Gheluwe
Kabinet gedeputeerde Jean de Bethune
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
T 050 40 33 63
M 0473 18 77 51
E conny.vangheluwe@west-vlaanderen.be
W www.west-vlaanderen.be

Annelies Demeyere
Stafmedewerker afdeling Data, studie en advies
POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries
T 050 40 32 74
E annelies.demeyere@pomwvl.be
W www.pomwvl.be