Vul uw openstaande vacatures in met Franstalige werknemers

Heeft uw bedrijf het moeilijk vacatures voor laaggeschoolden ingevuld te krijgen? En ziet u de samenwerking met Franstalige werknemers volledig zitten? Via een pilootproject samen met de VDAB, Franse en Waalse partners, helpen we Franstaligen aan een mogelijke job in West-Vlaanderen.  De match tussen bedrijven en deze werkzoekenden kan een oplossing bieden voor het nijpend tekort aan werkzoekenden op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Ook voor uw bedrijf misschien de oplossing!

Van september tot december 2019 leiden we een interregionaal pilootproject dat zich focust op grensoverschrijdende tewerkstelling in West-Vlaamse bedrijven. Dit project is een voorloper van een Europees Interregproject dat eind dit jaar goedgekeurd zou worden.

Anders dan bij andere interregionale initiatieven, focust dit project zich op een specifieke doelgroep werkzoekenden, namelijk mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn. In het Franse Département du Nord gaat dit over mensen met een leefloon, voor Wallonië betreft dit jongeren in beroepsinschakelingstijd.

Samen met VDAB zoeken we potentiële werkgevers in West-Vlaanderen. En in samenwerking met de betrokken partners aan de overzijde van de grens, zorgen we voor een goed begeleidend kader waarbinnen deze groep werkzoekenden ge(her-)activeerd wordt op de arbeidsmarkt. Via bedrijfsbezoeken, jobdatings en opleidingen willen we de drempels die gepaard gaan met werken aan de overzijde van de grens zoveel mogelijk wegwerken.

Contact

Liesbeth Huygebaert
Projectcoördinator En Avant/Vooruit
Arbeidsmarkt / Marché du Travail
POM West-Vlaanderen

E-mail: liesbeth.huygebaert@pomwvl.be 
Tel.: 050 140 178