Voorbereidingen voor test onbemand vaartuig op de IJzer van start

In het kader van het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ starten de projectpartners Waterwegen en Zeekanaal NV, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven met de voorbereidingen voor het testen van een autonoom varend vaartuig op de IJzer. Het project wil de technologie voor onbemand varen testen in een real-life omgeving, op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort).

Vlaanderen neemt met dit proefproject een voortrekkersrol op binnen de EU en kan rekenen op Europese steun. “We slaan met dit project twee vliegen in één klap”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We kunnen met autonoom varen nog meer uit onze waterwegen halen. Tegelijkertijd maken we de binnenvaart nog aantrekkelijker in de ogen van verladers, aangezien er nu nog te vaak en te makkelijk voor de vrachtwagen wordt gekozen.”

De IJzer en het gebied tussen Heernisse en Nieuwpoort vormt de ideale proeftuin voor de uitvoering van het project. De interferentie met ander scheepvaartverkeer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types waterwegen. Het project zet daarenboven extra de mogelijkheden van de kleine vaarwegen in de kijker wat voor de industrie in de Westhoek niet onbelangrijk is, aangezien er voornamelijk ontsluiting is via de weg. “Enkel door onbemand varen mogelijk maken te maken kunnen kleine vaarwegen zoals in de Westhoek, competitief worden ontsloten via de binnenvaart”, aldus de voorzitter van de POM West-Vlaanderen, Jean de Bethune. "Wij stellen concrete interesse vast bij de bedrijven in de Westhoek, die op die manier ook toegang krijgen tot een duurzame ontsluiting. Met dit project willen hier maximaal op inspelen.”

In het eerste deel van het project zal Waterwegen en Zeekanaal NV het noodzakelijk wettelijk en regelgevend kader opmaken, tegelijkertijd werkt het departement Werktuigkunde  van de KU Leuven onder leiding van Prof. Slaets een technisch ontwerp uit dat als basis zal dienen voor het ontwikkelen van het vaartuig. De POM West-Vlaanderen zal in samenwerking met de andere projectpartners de test- en demonstratiepilots coördineren. Opzet is om deze test over een langere periode te laten verlopen om indien nodig bij te sturen zodat de eindresultaten voldoende robuust zijn. De testvaarten zullen in het najaar van 2018 van start gaan in een afgebakend test- en demonstratiegebied.

(© Watertruck+)

Het project “Autonoom varen in de Westhoek” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Waterwegen & Zeekanaal NV en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven, werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 249.197,94 euro Europese steun van EFRO.  Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.