Vijf partners slaan de handen in elkaar om de arbeidsmarkt in de West-Vlaamse transport- en logistieke sector te versterken

Tijdens de derde editie van de Vlaamse Havendagen op zondag 22 september bekrachtigden LOGOS (het Vormingsfonds van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek), SFTL (het Sociaal Fonds Transport en Logistiek), de VDAB, het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen hun reeds bestaande samenwerking met de ondertekening van een formele samenwerkingsovereenkomst.

Met de samenwerkingsovereenkomst bundelen de vijf partners hun krachten rond drie doelstellingen:

  1. de algemene promotie van de T&L-sector en de gerelateerde opleidingen en beroepsfuncties;
  2. de ondersteuning van bestaande en nieuwe sectorgerichte opleidingen en studierichtingen met een logistieke component;
  3. de optimalisatie van de opleiding en toeleiding van potentiële werknemers naar, en het behoud van de huidige werknemers in de sector.


De  Transport- en Logistieke (T&L) sector is belangrijk voor de West-Vlaamse economie. Ze creëert directe toegevoegde waarde en tewerkstelling en vervult een economische hefboomfunctie voor de West-Vlaamse industrie. De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de vergrijzing van de beroepsbevolking in de T&L-sector, de toenemende complexiteit en kennisintensiteit alsook het imago van de sector vormen echter belangrijke uitdagingen voor de toekomstige groei van de sector.

Om deze uitdagingen aan te gaan, is de afgelopen jaren een waardevolle samenwerking ontstaan tussen  LOGOS, SFTL, VDAB, RTC West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Deze samenwerking werd op zondag 22 september geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.

De eerder genoemde doelstellingen waarrond de vijf partners gaan samenwerken, worden vertaald in een reeks concrete acties, zoals:

  • het organiseren van een grootschalig event voor scholen;
  • het inventariseren, promoten en ter beschikking stellen van educatief materiaal voor leerkrachten en instructeurs;
  • de uitbouw van een structureel ‘train-de-trainer’-aanbod;
  • ondersteuning bij het organiseren van bedrijfsbezoeken, stages, gastcolleges…;
  • het organiseren van infodagen voor werkgevers rond sociale innovatie;
  • het optimaliseren en organiseren van werkzoekendenprojecten…


De samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2014. Daarna wordt de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en waar nodig aangepast en bijgestuurd, om vervolgens met een periode van twee jaar opnieuw verlengd te worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Heidi Hanssens,
POM West‐Vlaanderen,
T +32 (0)50 74 06 14,
E Heidi.Hanssens@pomwvl.be