Vervoer van diepvriescontainers via River Terminal Wielsbeke uit de startblokken

Logistieke dienstverlener Delcatrans, expediteur Remant Cool Logistics, de POM West-Vlaanderen en een zevental verladers slaan de handen in elkaar om op het traject Wielsbeke-Antwerpen reefers of diepvriescontainers naar de binnenvaart te shiften. Het project wordt mogelijk gemaakt door een tijdelijke steunmaatregel van de haven van Antwerpen in het kader van een open projectoproep. Vanuit de industrie zijn verladers Agristo en Crop's de first movers en intussen ging het project al van start.

Donderdag 7 december stelde de haven van Antwerpen het project voor tijdens zijn zesde intermodaal event in de Kinepolis. Het project werd geselecteerd als één van zeven weerhouden mobiliteitsprojecten, in navolging van de in juni 2017 gelanceerde open projectoproep voor ‘nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen voor het vrachtvervoer’.

Vervoer van reefers via de binnenvaart is geen alledaagse realiteit, bijvoorbeeld omwille van de noodzaak van een specifieke Pre Trip Inspection (PTI). Deze technische controle van reefers gebeurt momenteel in de haven. Doelstelling van het project is om dit ter plaatse te kunnen organiseren op River Terminal Wielsbeke (RTW) en om de functie van empty depot te verkrijgen van de rederijen. Dit betekent dat lege reefers kunnen worden aangehouden op de terminal en het traject van een lege rit kan worden uitgespaard. De tijdelijke steunmaatregel moet het mogelijk maken het kostennadeel van binnenvaart, ten opzichte van het wegvervoer, weg te werken en toelaten om op termijn een structureel binnenvaartproduct uit te bouwen.

Om die functies uit te bouwen, is RTW ideaal gesitueerd, namelijk in het centrum van de diepvriesvoedingscluster. West-Vlaanderen kent de grootste concentratie in Europa van bedrijven actief in diepgevroren groenten en aardappelproducten, met respectievelijk circa 1,25 miljoen ton en circa 1,4 miljoen ton per jaar aan export.

De POM West-Vlaanderen tekende concrete interesse op bij een zevental productiebedrijven om reefers te shiften van weg naar binnenvaart, op voorwaarde dat de kostprijs en service dezelfde blijven of verbeteren. Dit is een open access samenwerkingsverband, wat betekent dat alle partijen kunnen toetreden. “Op korte termijn zorgt het transport van 4.000 diepvriescontainers via de binnenvaart die niet meer in Antwerpen opgehaald moeten worden voor 8.000 minder vrachtwagens op de weg. Maar het potentieel is nog vele malen groter en de sector groeit nog elk jaar fors”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen. “Om op deze groei in te spelen investeert de POM, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv, in een uitbreiding van de terminal van 1,8 ha naar circa 4 ha.”

Expediteur Remant Cool Logistics, die gekend staat als reefer transport architect, is bijzonder opgetogen met het project. Peter Van den Broek van Remant stelt het als volgt: “Na tien jaar volharding en inzet is eindelijk het juiste momentum bereikt en zijn we operationeel opgestart. Speciale dank aan de haven van Antwerpen, aangezien de tijdelijke steunmaatregel het mogelijk zal maken om de verschillende milestones in het project te halen en een structureel binnenvaartproduct voor reefers te realiseren.”

Delcatrans staat als uitbater van de containeractiviteiten op RTW in voor de fysieke transporten van reefers en investeert mede in extra aansluitingen en een  PTI-centrum om de beoogde platformfunctie te vervullen. Dany Eyben, Business Development Manager van Delcatrans: “Momenteel zijn er vier afvaarten per week tussen RTW en de haven van Antwerpen waarop reefers kunnen worden vervoerd. Een derde barge wordt overwogen waarmee vanaf tweede helft januari zes afvaarten mogelijk zouden worden. Delcatrans laadde sinds eind november reeds 128 reefers bij Agristo en deze werden allemaal tijdig afgeleverd op terminal in Antwerpen. Wij zijn klaar voor een doorstart.”

Het strategisch belang van het vervoer van reefers via de binnenvaart werd nogmaals onderstreept naar aanleiding van de plechtige inhuldiging van de nieuwe fabriek van Agristo op vrijdagavond 8 december. De aardappelgigant investeerde in anderhalf jaar 150 miljoen euro in een nieuwe productiefaciliteit en distributiemagazijn te Wielsbeke, op een boogscheut van RTW. “Transport van en naar Antwerpen is geen evidentie, en dat bewijzen de files elke dag. Transport per schip laat toe om dit beter te organiseren en te structureren en daar zien wij heel wat voordelen in, bovenop de duurzaamheid”, onderstreepte Logistiek Directeur, Carmen Wallays, op de opening. 

Vlnr: Dany Eyben, Business Development Manager Delcatrans; Carmen Wallays, Directeur Logistiek, Agristo; Alexander Demon, Algemeen Coördinator Transport en Logistiek, POM West-Vlaanderen; Peter Van den Broek, Vennoot, Remant Cool Logistics