Vernieuwd Ondernemerscentrum Kortrijk optimaliseert dienstverlening voor ondernemers

De Stad Kortrijk en de POM West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de dienst- en informatieverlening naar ondernemers te optimaliseren in één gebouw. Vanaf 15 september 2014 vind je het stedelijk Loket voor Ondernemers onder één dak – in het Ondernemerscentrum Kortrijk – met een aantal andere (provinciale) diensten voor ondernemers.

Het Ondernemerscentrum Kortrijk huisvest een aantal specifieke functies:

DIENST ECONOMIE VAN DE STAD KORTRIJK

Accountmanagers met specialisaties in retail, horeca, industrie, creatieve maakeconomie, markten, foren en landbouw volgen de aangereikte dossiers op. Het doel is de ondernemer  (van éénmanszaak tot Barco tot hogeronderwijsinstellingen) één aanspreekpunt bij de Stad te bieden om tot een snelle probleemoplossing en dossierbehandeling te komen.

Steunmaatregelen: startende of pre-startende ondernemers krijgen hup bij de zoektocht naar steunmaatregelen waarvoor zij in aanmerking komen. Er wordt informatie aangereikt (startersgids) en er wordt gekeken naar de noden van de ondernemer. Naast de starterspremie, is er de leegstandspremie, de toegankelijkheidspremie en de premie hinder tijdens openbare werken.

Een aantal vergunningen en toelatingen worden snel en efficiënt afgehandeld: drankvergunning, ambulante handel (toelating), socio-economische vergunning, commerciële vergunning (sampling, promotiewagens, ijskarwagens), nacht- en belwinkelvergunning en binnenkort ook taxivergunningen.

Bedrijfshuisvesting: de Stad faciliteert betaalbare ruimte voor startende ondernemingen via Kortrijk Zaait en verwijst correct door naar vastgoedkantoren of Leiedal.

Correcte doorverwijsfunctie naar bijvoorbeeld het Agentschap Ondernemen en de erkende (door de FOD Economie) Ondernemingsloketten Xerius, Partena, Acerta, Zenito, Formalis en Securex. Deze loketten verzorgen functies als het inschrijven van de handels- en ambachtsondernemingen in de KBO, beroepskaart voor vreemdelingen,…

DIENSTEN POM WEST-VLAANDEREN

De POM West-Vlaanderen stelt betaalbare kantoren voor startende ondernemingen in het Ondernemerscentrum ter beschikking. Ook de inhoudelijk starterswerking met verschillende initiatieven rond netwerking, opleiding en begeleiding is net zoals in de andere ondernemerscentra in West-Vlaanderen aanwezig in Kortrijk.
Daarnaast heeft de cel Internationalisering zijn uitvalsbasis in het Kortrijkse Ondernemerscentrum. Deze cel heeft als doel ondernemers en investeerders aan te trekken naar West-Vlaanderen via een Welcome Office, een acquisitieplatform en gerichte communicatie naar de stakeholders in dit internationaal beleid.

Het Kortrijks regional Convention Bureau fungeert als centraal aanspreekpunt in de regio Kortrijk-Roeselare-Waregem-Ieper voor professionals die meetings, incentives, conventies, events en beurzen willen organiseren. Ze krijgen begeleiding en bijstand in de zoektocht naar de beste en meest geschikte locaties en leveranciers uit de MICE-sector.

Binnenkort zullen ook de provinciale accountmanagers zitdagen hebben in het Ondernemerscentrum om ondernemers te informeren aangaande economische dossiers waarvoor de Provincie en de POM West-Vlaanderen verantwoordelijk zijn en/of initiatief kunnen nemen. De accountmanagers zorgen ervoor dat uw vraag of dossier bij de juiste dienst terecht komt en volgen het dossier mee op.

Daarnaast huisvest het Ondernemerscentrum het Handelsdistrict (BID), de Leerwinkel (informatie over opleidingsaanbod), en een horecazaak De 7 Zonden.

Rudolf Scherpereel, schepen van Ondernemen, Economie en Werk:
We zijn erin geslaagd om een belangrijke doelstelling van het bestuur van de Stad Kortrijk waar te maken: een uniek ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt, en met klantbeheerders voor onze ondernemers, waarbij doorgedreven transparantie, maximale vereenvoudiging en efficiënte opvolging worden nagestreefd. Centraliseren komt niet enkel de dienstverlening en klantvriendelijkheid voor onze starters en gevestigde ondernemers ten goede. De diverse diensten zelf hebben nu de facto kortere communicatielijnen, wat de samenwerking, kruisbestuiving en het ontwikkelen van synergiën in de hand werkt.

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de POM West-Vlaanderen:
De verhuis van het stedelijk Loket voor Ondernemers naar het Ondernemerscentrum Kortrijk is een belangrijke stap in de uitbouw van de samenwerking tussen de POM West-Vlaanderen en de Stadsdiensten om de dienstverlening voor de Ondernemers te optimaliseren. Niet alleen kunnen de ondernemers nu op één plaats terecht voor hun vragen en bezorgdheden, maar tegelijk wordt het veel eenvoudiger om de krachten te bundelen om een gunstig ondernemersklimaat te stimuleren.

Meer info:

Stad Kortrijk
Rudolf Scherpereel, schepen, 0498 90 91 44
Lien De Meulemeester, teamcoach Werk Economie & Leren

POM West-Vlaanderen
Nele Dekeyser, Coördinator OC West, Beleidsverantwoordelijke Internationaal Ondernemen, POM West-Vlaanderen, 0476 70 57 42
www.pomwvl.be