Thermote & Vanhalst wordt ambassadeur van de beschutte werkplaatsen

In 2013 wordt TVH - Thermote & Vanhalst ambassadeur van de beschutte werkplaatsen en engageert zich daarmee om deze organisaties voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap, actief te promoten.

TVH werkt al geruime tijd samen met de beschutte werkplaatsen Mariasteen en Waak.  Op 12/11/12 was TVH ook de gastheer voor een Speed business date - door POM georganiseerd  - tussen reguliere en sociale economie.  Hierin werd de samenwerking tussen TVH en Mariasteen en Waak in de kijker geplaatst én konden ondernemers uit Waregem en sociale ondernemingen d.m.v. een speed date nauwer kennis maken met elkaar. TVH gaat voortaan nog een stapje verder. Er werd een jaarprogramma opgesteld met als doel andere ondernemingen warm te maken ook een samenwerking met een beschutte werkplaats op te zetten.  

Van verpakken tot onderhoud
De medewerkers van beschutte werkplaats Mariasteen verzorgen extern heel wat verpakkingswerk voor TVH. Ook de mensen van Waak verpakken, naast andere taken zoals palletiseren, de ombouw van magazijnbakken, montage van sneeuwruimers en onderhoud, zij werken echter in enclaves op de TVH-werkvloer zelf. De samenwerking levert voordelen op voor alle partijen. Voor TVH is dat vooral de flexibiliteit om op korte termijn te kunnen reageren op pieken van verhoogde activiteit, het kunnen uitbesteden van repetitief werk, alsook een financieel voordeel. Voor de beschutte werkplaatsen en hun personeel zijn factoren als sociale integratie en de verhoging van de slaagkansen op de arbeidsmarkt dan weer essentieel.

De samenwerking met de beschutte werkplaatsen en de volwaardige integratie van deze mensen in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, past perfect in de ‘We are One’-mentaliteit bij TVH - Thermote & Vanhalst. Alle medewerkers  - dus ook die uit de beschutte werkplaatsen -  worden naar waarde geschat en dragen bij aan het succes en de groei van de onderneming.

Acties voor 2013
In het kader van haar ambassadeurschap plant TVH een reeks activiteiten voor 2013. Op het programma staan onder meer de realisatie van een YouTube-film, de organisatie van een avondje ‘speeddaten’, rondleidingen op de werkvloer én de mogelijkheid voor mensen van beschutte werkplaatsen om deel te nemen aan een gratis heftruckopleiding.

Daarnaast worden ook op vlak van communicatie een aantal inspanningen geleverd die het thema zichtbaar moeten maken. Eenvoudige ingrepen zoals leaflets in de klantenzakjes en korte presentaties tijdens bezoeken en evenementen, flyers op de TVH-stand tijdens Matexpo en de Bedrijven Contactdagen Kortrijk, artikels in het TVH-personeelsblad en het Parts magazine, een billboard langs de E17 en stickers op de busjes van Waak.

In de loop van 2013 stuurt TVH - Thermote & Vanhalst meer persberichten de wereld in over specifieke acties die op stapel staan.