Tewerkstelling van kansengroepen in West-Vlaanderen stijgt met 14%.

Uit een recente studie van POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie in 2019 aan 63.552 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellings- en participatieplaatsen bood. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2018. Over de periode 2014-2019 was dit zelfs een stijging van 14,1%.

West-Vlaanderen kan rekenen op een sterk en divers netwerk aan bedrijven in de sociale economie en toeleidingsorganisaties. Via tal van tewerkstellings- en activeringsmaatregelen maken zij het verschil voor mensen met een ondersteuningsnood. 

Deze bedrijven en organisaties boden in 2019 maatwerk aan zo’n 63.552 West-Vlamingen, of zo’n 14,7% van alle West-Vlaamse loontrekkenden. Het gaat hier onder andere om langdurig werklozen, kortgeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek en ex-gedetineerden.

Uit de studie van de POM blijkt nu dat over de periode 2014-2019 de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van kansengroepen met maar liefst 14,1% is gestegen in West-Vlaanderen, namelijk van 55.706 personen tot 63.552 personen. Daarmee doet de kustprovincie het beter dan het Vlaams gemiddelde. De studie van de POM reikt daarvoor enkele verklaringen aan.

Voor en na corona … 

Wat de arbeidsmarkt betreft, is er duidelijk een ‘voor’ en een ‘na’ corona. Voor de coronacrisis stond onze arbeidsmarkt in brand. Veel bedrijven kregen hun vacatures niet ingevuld en dat wakkerde de aandacht voor ‘personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan. Deze ‘sense of urgency’ zal wellicht na de pandemie minder voelbaar zijn, hoewel een grotere uitstroom van 55-plussers op de West-Vlaamse arbeidsmarkt het aantal vervangingsvacatures zal doen toenemen.

De coronacrisis heeft vooral geleerd hoe belangrijk werk is voor de allerzwaksten. Het biedt sociale contacten, een dagelijkse routine en zin aan het leven: de zogenaamde latente voordelen van arbeid.

Deze studie met nog veel meer details en vergelijkingen, een infografiek, een samenvattende analyse en een tabellenbijlage met cijfers 2019 (ook voor de periode 2014-2019) kunt u gemakkelijk consulteren op onze website. 

Meer informatie?
Team Data, Studie & Advies, POM West-Vlaanderen
E-mail: data@pomwvl.be 

Ilse Van Houtteghem, Coördinator Sociale Economie, POM West-Vlaanderen
GSM: 0495 54 39 44 - E-mail: ilse.van_houtteghem@pomwvl.be