Succesvolle lancering Fabriek voor de Toekomst Voeding! West-Vlaanderen, innovatieve hub voor de voedingsindustrie

SUCCESVOLLE LANCERING FABRIEK VOOR DE TOEKOMST VOEDING! WEST-VLAANDEREN, INNOVATIEVE HUB VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Op donderdag 16 oktober 2014 werd in Roeselare de Fabriek voor de Toekomst Voeding gelanceerd tijdens de jaarvergadering van de POM West-Vlaanderen. Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s. Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Concrete acties ondersteunen de KMO’s in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties gaan van open testinfrastructuren, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken, over specifieke dienstverlening en branding tot innovatief onderzoek en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.

In West-Vlaanderen is de cluster van de agrovoedingsindustrie bijzonder goed uitgebouwd. Verspreid over zo’n 900 bedrijven worden ongeveer 16.000 werknemers tewerk gesteld. Met de Fabriek voor de Toekomst Voeding wordt ingezet op het ondersteunen van deze bestaande cluster en het creëren van een geschikte voedingsbodem om deze cluster verder te laten ontwikkelen.

KRACHTEN BUNDELEN

Het Huis van de Voeding in Roeselare wordt de uitvalsbasis voor de activiteiten georganiseerd binnen het kader van de Fabriek voor de Toekomst. Dit centrum moet uitgroeien tot een vitrine voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding en tot een knooppunt voor de voedingsindustrie waar bedrijven, kenniscentra en overheden elkaar ontmoeten en elkaar kunnen versterken. Om deze dienstverlening te maximaliseren wordt gekozen voor een eenheid van aansturing.
De associaties UGent en KU Leuven, samen met Flanders Food, Syntra West, IPV en VDAB ondersteunen de bedrijven op technologisch, onderzoeks- en opleidingsvlak. De POM West-Vlaanderen engageert zich samen met Fevia, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, UNIZO en VOKA, om de bedrijven zo sterk als mogelijk te betrekken bij de verdere uitbouw van deze cluster.

Fabriek voor de Toekomst Voeding
Pieter Vancoillie
T 051/750220
E pieter.vancoillie@pomwvl.be
www.fabriekenvoordetoekomst.be