Succesvolle lancering Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen! West-Vlaanderen, innovatieve hub voor Nieuwe Materialen

De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen werd gelanceerd tijdens de jaarvergadering van de POM West-Vlaanderen op woensdag 23 oktober in Flanders’ PlasticVision in Kortrijk.  Met het event werd de dynamiek in de regio rond ‘nieuwe materialen’ en ‘industrieel design’ aan het grote publiek voorgesteld. 
In primeur werd de Spin Master, een nieuwe extrusie- en spinlijn voor kunststofgarens en uniek in Europa, ingehuldigd. Deze semi-industriële machine staat opgesteld in Flanders’ PlasticVision – Vlaams Kunststofcentrum en wordt, net als de andere machines in het technologiecentrum, open gesteld als testfaciliteit voor bedrijven.  Op deze manier krijgen bedrijven laagdrempelig toegang tot de laatste nieuwe technologie en expertise op het vlak van textiel- en kunststofverwerking.

Fabrieken voor de Toekomst

Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s. Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Concrete acties ondersteunen de KMO’s in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties gaan van open testinfrastructuren, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken, over specifieke dienstverlening en branding tot innovatief onderzoek en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.

Krachten bundelen

De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen is gericht op de kunststoffen-, textiel- en designindustrie. Door de historische band van vele bedrijven uit deze industrieën met de oude vlas- en textielnijverheid ligt het zwaartepunt van deze cluster op de as Kortrijk-Gent met uitlopers richting Ieper, Roeselare en Tielt.
De kenniscentra Centexbel, Flanders’ PlasticVision, essenscia, Sirris en Flanders In Shape ondersteunen samen met Howest, Vives, Kulak, Kulab en Syntra West de bedrijven op technologisch, onderzoeks- en opleidingsvlak. De POM West-Vlaanderen engageert zich samen  met de Ondernemerscentra, Voka en Unizo om de bedrijven via specifieke begeleidingstrajecten zo sterk mogelijk te betrekken in de nieuwe cluster. De uitbouw van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen krijgt de steun van Europa en Vlaanderen, via het EFRO-project “Interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven economie”, en de Stad Kortrijk.

Open testinfrastructuren

Het samenwerkingsverband tussen Centexbel en Flanders’ PlasticVision, afdeling Vlaams Kunststofcentrum is een concreet voorbeeld van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen. Beide kenniscentra bundelen hun krachten in het domein van de polymeren en polymeerverwerking en zullen gezamenlijk specifieke diensten voor bedrijven uitwerken. Met de Spin Master, een gemeenschappelijke investering van Centexbel en Devan Chemicals, ter waarde van 500.000 euro, wordt duidelijk in de toekomst van de kunststoffen- en textielindustrie in Vlaanderen geïnvesteerd.De Spin Master is een semi-industriële extrusie-en spinlijn die speciaal ontwikkeld werd om innovaties op het gebied van vezelfunctionalisering sneller op de markt te brengen en zo de technische overdracht van testschaal  naar industriële toepassingen te vereenvoudigen. Door te investeren in dergelijke projecten willen Centexbel en Devan Chemicals onderzoek en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen om kennis, werkgelegenheid en economische waarde te genereren voor alle bedrijven in de textielketen.

Onderzoek en opleidingen creëren innovatie- en groeikansen voor de KMO

Om innovatie- en groeikansen te creëren voor de KMO’s, wordt op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek ingezet. Zo werd recent de onderzoeksgroep biopolymeren aan de KULAK opgestart met focus op de industriële verwerking van deze innovatieve biopolymeren. KULAK werkt verder samen met Centexbel, Flanders’ PlasticVision en de onderzoeksgroep kunststofverwerking aan het KULAB in Oostende. De Academie voor de Toekomst met Syntra West als regisseur creëert dan weer opleidingen voor werknemers om bij te scholen in innovatieve technologieën en om voldoende instroom van competente medewerkers te garanderen.

De Fabrieken voor de Toekomst (nieuwe materialen, voeding en blue energy) moeten de noodzakelijke dynamiek teweegbrengen en positieve omgevingsfactoren creëren om West-Vlaamse ondernemingen te transformeren van eerder traditionele naar échte innovatie-gedreven bedrijven, de fabrieken van de toekomst.

Bekijk de presentaties van de jaarvergadering en het lanceringsevent ‘West-Vlaanderen, innovatieve hub voor nieuwe materialen’

Meer info:

Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen
Eefje Hernalsteen
T 050 407370
E eefje.hernalsteen@pomwvl.be
www.fabriekenvoordetoekomst.be