STAM en 4Werk willen arbeidszorg in West-Vlaanderen veilig stellen

Op donderdag 11 oktober ondertekende STAM (Steunpunt Arbeid op Maat) en 4Werk, de koepel van West-Vlaamse maatwerkbedrijven een engagementsverklaring om mensen met een grote afstand tot betaalde arbeid te blijven helpen groeien in hun traject naar werk.  

Het bieden van een vangnet voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving is en blijft belangrijk. Voor mensen met MMPPS – mentale, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen –   is de druk van betaalde arbeid, zelfs in het beschermde circuit van de maatwerkbedrijven, nog te zwaar. Dankzij arbeidszorg, een methodiek om mensen te ondersteunen, zetten jaarlijks toch een 15% mensen de geslaagde stap naar betaalde arbeid.

“Op die manier bereiken we een grotere doelgroep en bieden we een meer uitgebreid aanbod aan activiteiten aan. We creëren ook een vangnet, wanneer het even niet meer lukt op de bezoldigde arbeidsmarkt omwille van de complexe MMPPS problematiek", vertelt Koen Demuynck, voorzitter STAM vzw.

Mia Decaestecker, voorzitter 4Werk vzw vult aan: “Samenwerking zorgt ook voordelen voor de organisaties: op commercieel en logistiek vlak, via een beter gestroomlijnde werkorganisatie en op vlak van begeleiding van de doelgroep.”

"Voor de Provincie en POM West-Vlaanderen is arbeidszorg een noodzakelijke schakel in het economisch proces waar iedereen een faire kans moet krijgen om aan de maatschappij te participeren", aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie.