SPIN-OFFS STIMULEREN IN WEST-VLAANDEREN

SpinWest faciliteert succesvol starten, accelereren of uitspinnen.

SpinWest helpt startende en ervaren ondernemers, kennisinstellingen en creatieve sectoren bij het opzetten, accelereren of uitspinnen van hun droombedrijf.
Sinds juli 2014 bereikte SpinWest 213 geïnteresseerde kandidaten. Niet minder dan 42 van hen stroomden door naar een begeleidingstraject. Een effectieve spin-off kwam er bij de firma’s Fonitel en Exante-IT
, voor twee andere firma’s stippelde SpinWest een veelbelovend groeitraject uit.
Donderdag 18 juni jongstleden werden de realisaties van het project Spin West voorgesteld tijdens het slotevent van het project in Kortrijk.

SpinWest is ontstaan uit de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen om in de komende jaren het aantal succesvolle spin-offs fors te laten stijgen en op te krikken tot het Europese gemiddelde. Aan de basis ligt 'West Deal', het plan dat de strategische lijnen van het economische beleid van de provincie West-Vlaanderen voor de komende vijf jaar uittekent. Uit cijferanalyse bleek namelijk dat West-Vlaamse ondernemingen het relatief goed doen, maar ook dat er in West-Vlaanderen bijna geen spin-offs aanwezig zijn. Daarop besloot de Provincie om de krachten te bundelen en een kader te creëren voor een eenduidig spin-offbeleid op maat van bedrijven en het hoger onderwijs. “Met dit spin-offbeleid willen we West-Vlaanderen naar het Europees gemiddelde brengen”, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

Het project Spin West
POM West-Vlaanderen vertrouwde de uitvoering van het project SpinWest toe aan de Ondernemerscentra West-Vlaanderen en kreeg hierbij financiële steun van Europa (EFRO) en Vlaanderen (Agentschap Ondernemen). Ondernemersorganisaties Voka en Unizo presenteerden de coaching van SpinWest binnen hun ledennetwerk.

SpinWest omvat drie trajecten: haalbaarheidsonderzoek, business valorisatie en uiteindelijk de keuze tussen interne groei of de oprichting van een spin-off. Bij dat laatste traject wordt heel concreet gewerkt op onder andere (pre)financiering en intellectuele eigendom. Een dergelijke trajectbegeleiding neemt 9 tot 15 maanden in beslag.
 “Het belangrijkste is dat advies en coaching op maat gebeuren. De begeleidende experts houden rekening met de specifieke ambities en kenmerken van elke deelnemer”, benadrukt Jean de Bethune.

SpinWest in de praktijk - Bedrijven aan het woord
Exante-IT zorgt voor innovatieve IT-oplossingen om businessdoelen te realiseren.
“SpinWest was een uitstekend klankbord en motivator bij de opstart waarbij de  hogeschool VIVES ons een uitstekend platform aanbood.” Christophe De Waele , Arne Vandenbussche , Dirk Hostens – Exante-IT

Fonitel is al jaren een vaste waarde in de telefonie- en datawereld.
“Bij de oprichting van de spin-off stonden we voor heel wat uitdagingen. Samen met de coaches van SpinWest gingen we deze uitdagingen aan en slaagden we erin duidelijke krijtlijnen uit te tekenen voor de verdere toekomst van Aperi, ons innovatief zorgplatform.” Ief Vancouillie – Fonitel

Detricon is een West-Vlaamse KMO die een milieutechnologie heeft ontwikkeld voor het opwaarderen van organische afvalstromen. De technologie kan worden toegepast in de mestverwerking, organische afvalverwerking en de recuperatie van nutriënten.
“Ons doel was om het bedrijf echt uit de startblokken te laten schieten. Daarom zijn we ingestapt in het valorisatietraject. Al bij de eerste gesprekken kwamen enkele serieuze problemen bovendrijven m.b.t. de bescherming van het intellectuele eigendom. Dankzij SpinWest hebben we een waterdicht businessplan en zijn we klaar om een echte meerwaarde te realiseren.” Denis De Wilde , Geert Vermeulen – Detricon

Arteconomy doet kunstenaars en ondernemers buiten hun gekende denkkaders treden.
“De inbreng van SpinWest is essentieel in het traject dat we nu bewandelen. In het formaliseren van de samenwerking tussen Arteconomy en Baltan Lab hebben we altijd het gevoel gehad dat ons beider belangen bewaakt werden.” Julie Vandenbroucke – Arteconomy

Elk einde is de kiem van een nieuw begin
Op 18 juni stelden de POM en de Ondernemerscentra West-Vlaanderen in aanwezigheid van meer dan 100 geïnteresseerden, de realisaties van het project Spin West voor tijdens het slotevent in Casalis in Kortrijk.
Dit betekent niet dat dit initiatief stilvalt, integendeel. Momenteel begeleidt SpinWest nog 31 bedrijven. Bovendien integreert Ondernemerscentra West-Vlaanderen de methodologie in haar reguliere werking

De begeleiding van de lopende trajecten wordt verder uitgevoerd – nog 31 bedrijven zitten in het traject - en de methodologie wordt geïntegreerd in de reguliere werking van Ondernemerscentra West-Vlaanderen.
“We nodigen ondernemers en kandidaat-ondernemers uit om te blijven aankloppen bij SpinWest met vragen rond het valorisatiepotentieel van hun idee”, aldus Jean de Bethune.


Meer info:
Dorine Gevaert, coördinator SpinWest
E dorine.gevaert@ocwest.be | T +32 486 10 39 50
W www.spinwest.be