POM West-Vlaanderen versterkt met socio-economisch relanceplan weerbaarheid ondernemingen tijdens en na coronacrisis

POM West-Vlaanderen lanceert verschillende initiatieven om West-Vlaamse bedrijven tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze acties maken deel uit van een provinciaal relanceplan waar de Provincie West-Vlaanderen, haar agentschappen Westtoer, Inagro, POM West-Vlaanderen, TUA West en hun partners de krachten bundelen om West-Vlaanderen te versterken.

“Met de verschillende acties uit het relanceplan ondersteunen we de heropstart van het economisch leven in deze coronatijden”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Onze acties, die we in nauw overleg met de sociale partners uittekenden, verstevigen de structurele fundamenten van West-Vlaamse kmo’s en bevorderen tegelijkertijd hun noodzakelijke digitale transformatie. Door hun wendbaarheid te verhogen, zijn onze bedrijven beter in staat om in de toekomst dergelijke crisissen het hoofd te bieden.”

Sociale innovatie en veiligheid: www.veiligaandeslag.be

Veel bedrijven sloten noodgedwongen volledig of gedeeltelijke voor een bepaalde periode hun deuren. Het relanceplan bevat enkele noodmaatregelen en opstartinitiatieven om de heropstart van de activiteiten zo vlot en veilig mogelijk te maken.  “Op www.veiligaandeslag.be bundelen we alle beschikbare informatie en praktijkvoorbeelden hoe ondernemers alle veiligheidsmaatregelen het best op de werkvloer implementeren”, aldus Jean de Bethune. Voor maatwerkbedrijven en zorginitiatieven kwam er specifieke ondersteuning. “Zij kunnen beroep doen op de expertise van het Shared Engineering Bureau om de veilige herorganisatie in goede banen te leiden. Ook kregen ze financiële steun voor de noodzakelijke aankoop van beschermingsmateriaal voor hun medewerkers.”

Quick-scan: www.quick-scan.be

Een onaangepaste financiële structuur is in tijden van zware economische recessies vaak een zwakke plek bij ondernemers. “We willen het aantal ondernemingen dat noodgedwongen de boeken moet neerleggen, zo laag mogelijk houden”, zegt de gedeputeerde. “Met de online tool Quick-scan screenen we de huidige financiële situatie van ondernemingen aan de hand van twaalf eenvoudige maar gerichte vragen. Een team van meer dan twintig experten staat klaar om daarna advies en begeleiding op maat te geven om het bedrijf crisisbestendig te laten groeien.”

Lokale economie en beleving: www.ikzomerwestvlaams.be

Voor duizenden zelfstandige kleinhandelszaken, ambachten, restaurants, B&B’s … wordt de zomer een cruciaal doorstartmoment wordt. De provinciale diensten bundelen alle krachten om een zomervakantie met veel beleving in de onmiddellijke nabijheid op poten te zetten en lanceren de campagne: ‘Ik Zomer West-Vlaams.’

Digitale transformatie

De COVID19-crisis onderstreepte bij veel bedrijven het belang van automatisatie en digitalisatie van de bedrijfsactiviteiten en de nood aan digitale skills bij werknemers. Ook wordt gevreesd dat door de huidige crisis de werkloosheidscijfers zullen stijgen.

“Provincie en POM West-Vlaanderen starten op korte termijn een eerste investeringsgolf van 2,5 miljoen euro in de technologische en digitale opleidingsinfrastructuur in de instellingen voor volwassenonderwijs in onze provincie. We lanceren tegelijkertijd een grootschalige campagne om levenslang leren te promoten. Door de digitale skills van grote groepen in de samenleving aan te scherpen, krijgen ze betere kansen op de arbeidsmarkt en worden openstaande knelpuntvacatures beter ingevuld”, zegt Jean de Bethune.“

Ook het opkrikken van de ‘digital readiness’ van de industriële kmo zelf - het machinepark en het productieproces –  vormt een essentieel element voor de transformatiekracht van de West-Vlaamse economie. “Nog vóór de zomer starten we samen met onze partners een digitaliseringstraject op voor onze industriële kmo’s. We geven hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun machinepark digitaal door te lichten. Ook organiseren we tal van webinars voor e-commerce en digitale marketing.”

Innovatie

Innovatie blijft belangrijk, ook in tijden van crisis. Om dit te ondersteunen lanceert POM West-Vlaanderen dit jaar twee nieuwe calls van Quick Wins naar alle kmo’s in de industriële speerpuntsectoren in West-Vlaanderen. “We trekken hier 1 miljoen euro uit om kmo’s aan te sporen om ook in deze periode samen met andere bedrijven en kenniscentra nieuwe plannen of strategieën in concrete verwezenlijkingen om te zetten.”

Transport & Logistiek

Door de coronacrisis is er minder aandacht om de supply chain te verduurzamen. “We willen de mogelijkheden van transport via binnenvaart opnieuw in de kijker zetten en de modal shift promoten. Ook zetten we in op transparantie in goederenstromen door informatie over goederenstromen op een efficiënte, digitale manier te delen tussen alle betroken partijen, van verlader tot bestemmeling”, aldus Jean de Bethune.

# meerwestvlaanderen #samenondernemen

POM en Provincie West-Vlaanderen gaan met bovenstaande acties uit het coronaherstelplan voluit voor de ambitie ‘Meer West-Vlaanderen’. “We mobiliseren versneld 6,5 miljoen euro om op korte termijn concrete initiatieven op te zetten. Samen met onze kmo’s en zelfstandigen en met de werknemers van  vandaag en morgen zetten we onze schouders onder onze West-Vlaamse economie om deze naar een nog hoger niveau te tillen”, besluit Jean de Bethune.