Slotconferentie project Oost West Poort en verankering structurele samenwerking tussen de Provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL) op vlak van agrovoedingslogistiek

Op vrijdag 9 mei 2014 vond de slotconferentie plaats van het Interreg IV A project Oost West Poort in de REO Veiling in Roeselare. Het project betreft een samenwerking tussen West-Vlaanderen (BE) en Venlo (NL), met focus op agrovoeding en logistiek. Beide sectoren zijn immers belangrijke motoren voor de economie in de twee regio’s en net in de synergie tussen de twee sectoren willen West-Vlaanderen en Venlo zich verder onderscheiden. De provinciebesturen van West-Vlaanderen en Limburg (NL) sloegen dan ook de handen in elkaar en ondertekenden een intentieverklaring om de samenwerking op dit vlak structureel te verankeren.

Het project Oost West Poort kadert binnen het Interreg IVA Programma Vlaanderen Nederland. Partners in het project zijn de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Green Port Venlo Innovation Center, REO-Veiling, de haven van Zeebrugge, Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en VIVES. Tijdens de projectperiode 2011 – 2014 werd ingezet op de ontwikkeling van een duurzame transportcorridor tussen beide regio’s met focus op agrovoedingsproducten, de versterking van de logistieke kennisinfrastructuur, en de realisatie van een structurele platformwerking of netwerking tussen beide regio’s.

Er werden mooie resultaten geboekt tijdens het project, dat afloopt eind augustus 2014. Zo werd in het kader van de ontwikkeling van de transportcorridor tussen beide regio’s een duurzame groente- en fruit shuttle gerealiseerd via het wegvervoer, meer bepaald tussen de REO-Veiling en Fresh Park Venlo. Deze pilot werd tijdens de uitreiking van de Transport & Logistics Awards, de jaarlijkse hoogmis voor de transport en logistieke sector in België, bekroond met een mooie tweede plaats in de categorie “Logistics Project of the Year”. Een ander positief resultaat is de realisatie van een shuttledienst voor West-Vlaamse sierteeltproducten naar Veiling Rhein-Maas in Herongen (D). Deze shuttle biedt West-Vlaamse siertelers de mogelijkheid om hun producten gezamenlijk richting Veiling Rhein-Maas te transporteren. Daarnaast ontwikkelden de betrokken kennisinstellingen diverse nieuwe opleidingen en opleidingsmodules. Zo werd aan de hogeschool VIVES een postgraduaatsopleiding Supply Chain Management ontwikkeld en werd de werking van het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum (LED) van VIVES versterkt met bv. ondersteuning van bedrijven op het vlak van Warehouse Management Systemen (WMS) en Transport Management Systemen (TMS). Fontys Hogescholen werkte een opleiding Food en Flower Technology en een Minor Agrologistiek uit. Universiteit Maastricht maakte dan weer werk van de herinrichting van een aantal modules omtrent Supply Chain Management.

De slotconferentie werd bezegeld met de ondertekening van een intentieverklaring tot verdere structurele samenwerking tussen de Provincies West-Vlaanderen en Limburg. “Het project Oost West Poort heeft ons een aantal mooie resultaten opgeleverd; wij willen de samenwerking met de Provincie Limburg in het algemeen en de regio Venlo in het bijzonder dan ook graag structureel verankeren door het afsluiten van een strategisch partnerschap”, aldus gedeputeerde Jean de Bethune. Ook de gedeputeerde Twan Beurskens van de Provincie Limburg was bijzonder lovend over het project en gelooft volop in de verdere structurele samenwerking. “Beide regio’s zijn bijzonder complementair op het vlak van de sectoren agrovoeding en logistiek. Het is net de synergie op dit vlak die wij verder wensen te verdiepen door een structurele samenwerking en met de doelstelling om ons blijvend te onderscheiden op het vlak van agrovoedingslogistiek.”

De acties kaderen in West Deal, het strategische economische transformatieplan voor de Provincie West-Vlaanderen.