Slimme technologieën verhogen duurzame jobkansen bij West-Vlaamse maatwerkbedrijven

Gedurende drie jaar werden dankzij het project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) in samenwerking met kennisinstellingen diverse prototypes ontwikkeld en omgezet in hoogstaande technologische implementaties op de werkvloeren van maatwerkbedrijven en partners. Op het slotevent van 17 januari 2019 stelden 4Werk vzw en haar partners de realisaties aan een ruimer publiek voor.

4Werk, als West-Vlaamse federatie van de maatwerkbedrijven, samen met POM West-Vlaanderen wilden met dit project de positie van de maatwerkbedrijven als betrouwbare leverancier voor de West-Vlaamse maakindustrie kracht bijzetten. Dankzij de onnoemlijke mogelijkheden van technologie, augmented en virtual reality, digitalisering en interconnectiviteit ontstaan er gigantische uitdagingen en mogelijkheden om als maatwerkbedrijf hogere toegevoegde waarde te creëren en complexere producten te maken. Op die manier bewijzen ze meer dan ooit in het hart van de economie actief te zijn, versterken ze de verankering van vooral (lokale) industriële en maakbedrijven, waardoor ze nog steviger en competitiever in de markt staan.  

Dankzij deze inzet van de in cocreatie ontwikkelde productie ondersteunende innovaties bij de zes proeftuinen krijgen nóg meer mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt duurzame jobkansen bij onze West-Vlaamse maatwerkbedrijven.

“Als we in staat zijn om de technologie die beschikbaar is in te zetten op onze werkvloer, dan kunnen we de maakindustrie hier in Vlaanderen houden”, zei Geert Ostyn van Picanol Group op 8 januari 2019 tijdens de laatste roadshow bij Mc Bride te Ieper. Dit was de focus van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven de voorbije drie jaar: het ontwikkelen en inzetten van productie ondersteunende innovaties op hun werkvloeren en die van hun klanten om het ‘complexe werk makkelijker te maken’. Hoofdbedoeling is het inzetten van technologie in ter ondersteuning van het personeel, zowel fysiek, ergonomisch (bv. minder heffen en tillen) als mentaal (bv. de computer doet het denk- of telwerk, werkinstructies worden in real time op de werktafel geprojecteerd). De inzet van technologie en digitalisering ondersteunt de operatoren in het uitvoeren van meer en meer complexere taken. Het zorgt er ook voor dat (laaggeschoolde, anderstalige …) medewerkers moeilijker taken aankunnen en op een hoger niveau getild worden. Dat deze technologieën ook een meerwaarde kunnen betekenen voor het ruimere bedrijfsleven - om werkbaar werk te creëren voor hun mensen - getuigen de meer dan honderd unieke bedrijven die op de zes roadshows van de maatwerkbedrijven de voorbije maanden aanwezig waren.  

Volgend jaar wordt een Europees vervolgproject opgestart. Het project ‘Cocreatie en Valorisatie van Toegepaste Technologische Innovaties (COVATTI)’ zal met nieuwe experimentele ontwikkelingen in living labs bij maatwerkbedrijven in cocreatie in het op de rails gezette ecosysteem verder werken. Meer nieuws daarover binnenkort.

 

 

Meer info:

www.technologiehelpteenhandje.be

Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) is een Europees gefinancierd EFRO - GTI project dat technologie inzet op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten in functie van werkbaar werk. Voor dit project werd een samenwerking op poten gezet tussen 4Werk, POM West-Vlaanderen, maatwerkbedrijven, kennisinstellingen en reguliere bedrijven. De totale projectkost was een kleine 800.000 euro. Het project ontving 40% Europese steun van EFRO. POM en Provincie West-Vlaanderen samen met de zeven maatwerkbedrijven deelden de overige 60%. De zes concrete proeftuinen binnen het Europese project TTI omvatten innovaties inzake polyvalente intelligente werkposten in textielsortering (Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen), collaboratieve robots en cognitieve arbeidsondersteuning via light guide systems op de werkvloer (Mariasteen), zelflerende automatische en intelligente stapelhulp (Westlandia), cameradetectie ifv. werkhulp, kwaliteits- en procescontrole (WAAK) en een polyvalente overhevelingstool (Oesterbank).