SERIOUS GAME CIRCONOPOLY HELPT JONGEREN OM CIRCULAIR (NA) TE DENKEN

We lanceren de online serious game Circonopoly om jongeren in de wereld van circulaire economie onder te dompelen. Dit educatief spel, ontwikkeld voor de derde graad secundair onderwijs (ASO/TSO), kan gratis in de klas gespeeld worden.

Circonopoly is een educatief spel dat jongeren laat kennismaken met de basisprincipes van circulair ondernemerschap binnen de sectoren textiel en kunststof. Tijdens het spel kruipen de leerlingen in de huid van een ondernemer die schoenen produceert. Ze leren om met de nodige investeringen van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel over te stappen. Zo denken ze na over duurzaam materiaalgebruik, hun eigen consumptiegedrag én het prikkelt hun ondernemingszin. 

Sensibiliseren van jongeren

Als overheid leveren we al heel wat inspanningen om bedrijven aan te moedigen om circulair te ondernemen. De uitdaging is om ook het grote publiek te overtuigen van het belang van circulaire economie. Jongeren zijn een belangrijke schakel hierin. Circonopoly is een heel laagdrempelig en leuk instrument om deze doelgroep te bereiken.

In Activity Center of in de klas

Het spel kan gespeeld worden in het Activity Center, het doe- en belevingscentrum rond circulaire materialen van het Circular Materials Center in Kortrijk. Hier kunnen scholen de serious game spelen, aangevuld met een interactieve workshop rond circulaire materialen. Het spel richt zich tot de leerlingen van de derde graad secundair van ASO en TSO. Ook in de klas kunnen scholen met het spel aan de slag. Eenmaal geregistreerd op het leerkrachtenplatform van Circonopoly vinden leerkrachten alle praktische informatie, doelstellingen en lesideeën terug. 

Speel het spel op www.circonopoly.be

Meer informatie:
Eva Degryse
POM West-Vlaanderen
T +32 76 96 26 93