Seminarie 'offshore windenergie' in Oostende trekt internationaal publiek

Het seminarie ‘Offshore windenergie’ in Greenbridge in Oostende op donderdag 4 juni 2015 focusde op de actuele ontwikkelingen in de offshore windsector. Deskundigen, onderzoekers en vertegenwoordigers uit universiteiten en de industrie deelden er hun ervaringen rond offshore windenergietechnologie, de integratie van windenergie in het elektrisch net, de exploitatie en het onderhoud van windturbineparken. Stuk voor stuk opportuniteiten voor West-Vlaanderen.

Momenteel staan drie operationele windturbineparken in het Belgische deel van de Noordzee in voor de capaciteit van een kleine kernreactor (712 MW) of de bevoorrading van 600.000 gezinnen. In de nabije toekomst zullen vijf nieuwe windturbineparken op de Noordzee voor een verdrievoudiging van deze capaciteit zorgen. "De realisatie van deze offshore windparken betekent ook nieuwe en bijkomende opportuniteiten voor lokale bedrijven”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. "Zo biedt bijvoorbeeld het onderhoud van windturbines heel wat potentieel voor lokale en langdurige tewerkstelling.” Het seminarie kadert binnen de Fabriek voor de Toekomst “Blue Energy” en is een organisatie van de West-Vlaamse vestigingen van de KU Leuven en de Universiteit Gent in samenwerking met de POM West-Vlaanderen en TUA West.

Een succesvolle ontwikkeling van de West-Vlaamse offshore windenergiesector zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en bijgevolg van de beschikbaarheid van gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen. Om deze redenen organiseren KU Leuven,  en UGent met hun West-Vlaamse campussen vanaf volgend academiejaar (2015-2016) een permanente vorming die op postacademisch niveau het domein van de offshore windenergie uitdiept. De opleiding wordt ingericht als een deeltijds studieprogramma voor professionals met een academische achtergrond. Het seminarie van 4 juni is een voorproefje van deze nieuwe opleiding.
Het seminarie en de opleiding kaderen binnen de Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie van West-Vlaanderen (TUA West). TUA West is een associatie-overschrijdende samenwerking voor de versterking van het hoger onderwijs en onderzoek in West-Vlaanderen; dit is een cruciale onderbouw voor de transformatie naar een kennisgedreven economie.

Het Engelstalige seminarie bereikte een zeventigtal deelnemers waaronder een twintigtal buitenlandse gasten.

Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen en haar Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s. De Fabriek voor de Toekomst is een uniek economisch samenwerkingsverband tussen complementaire actoren uit overheid, ondernemingen en onderwijs.

Meer informatie over het seminarie is te vinden op: www.fabriekenvoordetoekomst.be/seminariewind
Meer informatie over de nieuwe opleiding is te vinden op: www.fabriekenvoordetoekomst.be/vormingwind

Contact:
Geert Dangreau – POM West Vlaanderen – Coördinator Blue Energy  - Operatie Fabrieken voor de Toekomst