Sectoroverschrijdende samenwerking loont voor bedrijven!

POM West-Vlaanderen zorgt voor innovatieve kruisbestuiving tussen bedrijven uit diverse sectoren

Talrijke opportuniteiten voor West-Vlaamse bedrijven om sectoroverschrijdend samen te werken, zijn nog onvoldoende gekend. De POM West-Vlaanderen wil de bedrijven hierover informeren en ze stimuleren om voordeel te halen uit sectoroverschrijdende samenwerking.
Sioen Textiles en DotOcean zijn alvast overtuigd dat multidisciplinaire samenwerking tot innovatie en de daaruit voortvloeiende business leidt.
Tijdens het event ‘Samenwerking met andere topsectoren loont’ op 21 mei jongstleden in Roeselare, inspireerden deze bedrijven met hun getuigenissen over de resultaten van sectoroverschrijdend samenwerken.

De POM West-Vlaanderen maakte voor elk van de vier Fabrieken voor de Toekomst (nieuwe materialen, voeding, blue energy en mechatronica & machinebouw), een roadmap of actieplan op met het oog op de verdere ontwikkeling van het industriële weefsel. Voor elke cluster werden de thema’s met het meeste potentieel tot kruisbestuiving tussen verschillende sectoren gedetecteerd.
Om deze opportuniteiten van cross-sectorale samenwerking te laten ontwikkelen tot effectieve business voor de West-Vlaamse bedrijven, organiseerde de POM West-Vlaanderen het event ‘Samenwerking met andere topsectoren loont’ op 21 mei jongstleden in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare. Bedrijven werden er geïnformeerd en uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Sioen Industries en DotOcean getuigden er over de innovaties, gerealiseerd door sectoraal samen te werken.

Sioen Industries, gekend van de productie van technisch textiel, werkte samen met een multidisciplinair team van experten uit 6 kmo’s en 4 onderzoeksinstellingen in het Europees onderzoeksproject AT SEA. Scheikundigen, materiaalexperten, textielingenieurs (coating textiel, mariene netten en touwen), biologen (zeeflora), mariene ingenieurs en onderwateronderhoudstechnici bundelden in dit project hun expertise. De samenwerking resulteerde in de ontwikkeling van een tweedimensionaal textiel voor de kweek van zeewier. De opbrengst hiervan is beduidend hoger dan de opbrengst van de kweek van zeewier op touwen. Daarnaast werden testen uitgevoerd om het zeewier machinaal te oogsten. “De samenwerking leidde ook tot de oprichting van een nieuw bedrijf, met participatie van acht van de elf partners, dat een totaalconcept aanbiedt met onder meer de ontwikkeling van textiel, het enten van zeewierplantjes…”, aldus Bert Groenendaal, projectcoördinator R&D bij Sioen.

DotOcean ontwikkelt en vermarkt hoogtechnologische meetinstrumenten voor de offshore-industrie. Koen Geirnaert, managing director, verduidelijkte hoe het profiel van waterbodems met priksondes in kaart kan gebracht worden. “In nauwe samenwerking met zowel de eindklant als de leverancier van de sondes, werd een snelle en objectieve meettechniek ontwikkeld om de dikte van de sliblaag van rivieren te meten.” Het meten van sliblagen werkt kostenreducerend omdat verdere baggerwerken efficiënter uitgevoerd kunnen worden.
Een nieuwe uitdaging is de ontwikkeling van een autonoom (zonder bemanning en computergestuurd) vaartuig. Dit vaartuig kan bijvoorbeeld in de vaargeul van havens opereren om de diepte van de waterbodem te meten. Aan de hand van deze metingen kan men bepalen waar er gebaggerd moet worden. Voor dit project werkt DotOcean cross-sectoraal samen met diverse firma’s, waaronder Barco.

Naast deze bedrijfsgetuigenissen werden tijdens het event de thema’s met potentieel tot kruisbestuiving tussen sectoren toegelicht, zoals voedselproductie op zee, virtual reality in de machinebouw, het ontwikkelen van biogebaseerde materialen en plastics vanuit windenergie, design for recycle, 3D-printen voor voeding, het toepassen van micro-elektronica voor ouderenzorg … Deze opportuniteiten zijn nog onvoldoende gekend bij de bedrijven. “Door het kopiëren, vertalen of combineren van bepaalde technieken of methoden uit andere sectoren kunnen nieuwe innovaties ontstaan”, verduidelijkte gedeputeerde Jean de Bethune. “Dit zorgt ervoor dat onze industrie een essentiële actor blijft in onze economie, als broeihaard voor nieuwe ontwikkelingen die elk op hun beurt nieuwe business genereren.”

Met het strategische economische beleidsplan West Deal blijft de Provincie investeren in de industrie als motor voor de West-Vlaamse economie. Speerpunt van West Deal zijn de Fabrieken voor de Toekomst (clusters), een bundeling van krachten en expertise om gezamenlijk werk te maken van strategische domeinen waarmee de clusters zich kunnen versterken op vlak van onderzoek, opleiding, infrastructuur, kmo-dienstverlening en branding. De roadmaps (actieplannen) per cluster zijn een nieuwe stap in de uitrol van de werking rond de clusters.


Meer info:
Op www.fabriekenvoordetoekomst.be vindt u voor elke cluster de roadmap met een overzicht van de gedetecteerde trends, visiebepaling 2030 en de sectoroverschrijdende thema’s.
Bedrijven die willen samenwerken met andere sectoren en kennispartners rond één of meerdere sector-overschrijdende thema’s, of geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de POM West-Vlaanderen.

 

POM West-Vlaanderen
Tom Van Welden
Strategisch Coördinator West Deal
E tom.van_welden@pomwvl.be     
T 050 40 34 17    
W www.fabriekenvoordetoekomst.be