Saving Space - 7 februari 2019 (GEANNULEERD)

Startevent rond zuinig ruimtegebruik: event geannuleerd!

Het ruimtelijk rendement van bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen verhogen. Hoe pakken we dat aan?

De provincie en de POM West-Vlaanderen hebben de vraag naar bedrijventerreinen via een studie in kaart gebracht. Als vervolgtraject op deze studie worden verschillende sporen bewandeld. Zorgvuldig ruimtegebruik is er één van. Doelstelling? Organisatie van een reeks workshops waarbij we de aspecten van optimale en efficiënte inrichting van bedrijfssites onderzoeken. Samen met verschillende private en publieke stakeholders:

 • kijken we hoe het meest efficiënt kunnen omgaan met de beschikbare ruimte voor bedrijvigheid.
 • Zoeken we naar duurzame inzichten en principes om die dan ook toe te passen.
 • ...

Inspiratie dus voor zowel de publieke als de private sector.

PROGRAMMA

15u30 | Onthaal
16u00 | Duotalks: Waar ligt de uitdaging in zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen in West-Vlaanderen? Elk van de 3 interactieve duotalks start vanuit een ervaringsdeskundige die zijn/haar visie op ruimtegebruik toelicht via een case. Deze case bekijken we nadien door een West-Vlaamse bril. Een lokale expert licht toe waarin de context verschilt en welke mogelijkheden of drempels dit schept.

Duotalk 1 - Wie moet welke rol spelen?
De beleidscontext waarin de ambitie 'zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen' invulling krijgt.

 • Wat zegt het Vlaamse beleidskader?
 • Welke kaart trekt de provincie West-Vlaanderen?
 • Wat wordt er van jou verwacht?

Duotalk 2 - Van ambitie naar project
Pioniersproject dat de mogelijkheden voor zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen tastbaar maakt.

 • Welke principes (bufferen, stapelen, delen...) werden er toegepast?
 • Hoe kreeg het project vorm? Welke processen werden aangepast?
 • Wat zijn de (ruimtelijke) winsten?

Duotalk 3 - Ook in onze achtertuin?
In het laatste gesprek keren we terug naar onze bakermat.

 • Hoe komt zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik tot uitwas in West-Vlaanderen?
 • Waarin is deze context uniek?
 • Wat zegt dit over de toekomst.

17u45 | Toelichting van het vervolgtraject (workshops)
18u00 | Receptie met broodjes

             + Mogelijkheid om in te tekenen voor het vervolgtraject.

LOCATIE

Ter Eeste (Rodenbachsite)
Spanjestraat 133, 8800 Roeselare

INSCHRIJVEN

Het evenement werd geannuleerd. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.