Samenwerkingsovereenkomst bestendigt West-Vlaamse sierteeltshuttle

Op vrijdag 27 september 2013 werd op Veiling Rhein-Maas in Herongen-Straelen (Duitsland) in het kader van het project Oost West Poort een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen elf West-Vlaamse siertelers, logistieke dienstverlener Transport De Kerpel, en Veiling Rhein-Maas. Met de ondertekening engageren deze partijen zich voor de structurele verderzetting van een dagelijkse shuttledienst voor sierteeltproducten vanuit Roeselare naar Veiling  Rhein-Maas.

Het project Oost West Poort heeft als doel de economische en logistieke samenwerking tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo te versterken. Eén van de producten die dagelijks onder geconditioneerde omstandigheden tussen beide regio’s getransporteerd worden, zijn sierteeltproducten. Het pilootproject vertrok vanuit een concrete nood aan een structureel, duurzaam transportaanbod voor sierteeltproducten uit West-Vlaanderen. Voordien verliep dit transport in grote mate versnipperd, met vaak hoge transportkosten tot gevolg.

Om het transport op een meer geconsolideerde manier te organiseren,  stelt logistieke dienstverlener Jens De Kerpel een centrale depot ter beschikking langs de Kolenkaai te Roeselare. Telers kunnen hun producten dagelijks voor 18u00 naar dit depot brengen. Vandaar worden de bloemen en planten verder getransporteerd richting Veiling Rhein-Maas, waar ze elke veildag voor 03.00u aankomen.

Naast een kostenvoordeel, maakt de shuttle het mogelijk om op dagelijkse basis kleinere volumes aan te leveren op Veiling Rhein-Maas. Deze continuïteit speelt niet enkel in het voordeel van de telers, die hiermee de nodige naambekendheid kunnen opbouwen, maar is ook interessant voor de Veiling, omdat zij op die manier haar aanbod kan uitbreiden.

Succesvolle testfase wordt structureel verhaal

Het project begon met een testfase die liep van 1 april tot  en met 30 juni 2013. FloraHolland, de Nederlandse bloemenveiling, trok als initiële partner mee aan de kar om de West-Vlaamse siertelers te informeren en te sensibiliseren over dit project. De siertelers die in april mee in dit verhaal stapten, zijn Verno BVBA, DS Plant, Sierplantenkwekerij Devriese – Luyssen, Bloemisterij De Muizelaar, Castelgreen, bloemenkwekerij Bostoen, Decadt-Verhelst BVBA, Maes-Reyns BVBA, SavaFleur, Decru-Leroy BVBA. In een latere fase kwam daar ook Horizon Plants bij.

Na afloop van de testfase werd de shuttledienst door alle partijen positief geëvalueerd. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bevestigen zowel siertelers als logistieke dienstverlener deze positieve ervaring. Bovendien engageren zij zich ertoe ook in de toekomst maximaal gebruik te maken van de bestaande shuttledienst en deze dus op structurele basis verder te zetten. 

En ook Veiling Rhein-Maas, waar de siertelers afgelopen vrijdag te gast waren, zette haar handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Als ‘ambassadeur’ van dergelijke duurzaamheidsprojecten, wil zij hiermee haar steun aan de sierteeltshuttle onderstrepen.

Oost West Poort is een project in het INTERREG IV A – Vlaanderen-Nederland Programma dat onderdeel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (www.oostwestpoort.eu). De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Innovatiecentrum Greenport Venlo zijn de trekkers in dit  project en begeleiden bedrijven bij het opzetten van dergelijke bundelingstrajecten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Heidi Hanssens, POM West‐Vlaanderen,
T +32 (0)50 74 06 14, E Heidi.Hanssens@pomwvl.be

Ingrid Vermeer, Innovatiecentrum Greenport Venlo,
T +31 (0)6 48 33 70 91, E Ingrid.Vermeer@greeportvenlo.nl