Social distancing: samen veilig aan de slag

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen lanceert samen met POM West-Vlaanderen veiligaandeslag.be,  een open, dynamisch platform waarop informatie en inspiratie rond alle mogelijke social distancing maatregelen wordt aangeboden. Good practices moeten ondernemingen in staat stellen om te leren van elkaar.

“Op deze manier ondersteunen we de ondernemingen in de aanpak van het coronavirus. We moeten leren samenleven met het virus. Daarbij is social distancing van fundamenteel belang om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de verspreiding van Covid-19 te beperken”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

De gezondheid van de mensen primeert, maar is er ook nood aan een gezonde economie. Onze werkgevers hebben nood aan een perspectief en een plan. Steeds meer bedrijven willen terug opstarten. Dit kan enkel als er voldoende maatregelen worden genomen om veilig te kunnen werken.

“We hebben er als regio alle belang bij dat onze bedrijven de komende weken een vlotte en vooral veilige heropstart van hun activiteiten realiseren. Vanuit POM West-Vlaanderen ondersteunen we dit maximaal. Dit platform is hierin een bijzonder nuttig instrument omdat het onze ondernemingen helpt om hun werknemers in de meest veilige omstandigheden te laten werken”, aldus Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen en gedeputeerde voor Economie.

Alles vertrekt natuurlijk vanuit een bedrijfsspecifieke risico-analyse, met de nodige aandacht voor de welzijnswet. Vertrekkend vanuit die analyse, kan een werkgever nagaan of er voldoende maatregelen genomen zijn om de medewerkers in veilig omstandigheden te laten werken. Ook vormen de protocollen, die binnen elke sector opgemaakt worden, een goede leidraad, maar dit platform wil ter inspiratie ook concrete voorbeelden aanreiken.

Uit de recentste enquête van Voka blijkt dat 2 op 3 ondernemingen nu al coronaproof kunnen werken en nog eens 2 op de 10 wil nog extra maatregelen treffen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.

“Vele van onze ondernemingen hebben dus al massaal social distancing maatregelen genomen, maar wij bieden hen graag nog extra handvaten, laagdrempelige informatie en good practices aan waardoor men op de meest veilige manier terug aan de slag kan gaan.

Het platform zal ook regelmatig met nieuwe ideeën, praktijkvoorbeelden en inzichten geüpdatet worden. Deze noodzakelijke maatregelen zullen niet van vandaag op morgen verdwijnen. We zijn vertrokken voor een lange periode waar social distancing centraal staat”, aldus Bert Mons.

Het platform zal telkens ook de aanbevelingen en opgelegde maatregelen vanuit de Nationale Veiligheidsraad meenemen, net als de sectorale afspraken binnen de protocollen.

Gekoppeld aan het informatie-en inspiratieluik, zal het platform ook de mogelijkheid bieden om ondernemers dichter bij elkaar te brengen. Vraag en aanbod rond bijvoorbeeld plexiglas, mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsgel … zal op het platform verzameld en op elkaar afgestemd worden.

Meer info: www.veiligaandeslag.be

Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, 0476/87 80 19, bert.mons@voka.be.

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM West-Vlaanderen, 0495/50 40 82, jean.debethune@west-vlaanderen.be