Quick Wins 2020

Aan het broeden op een vernieuwend project?
Samen met één of meerdere andere bedrijven?
En op zoek naar bijkomende financiële steun?

Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor u!

Met het oog op innovatie, stimuleert POM West-Vlaanderen via Fabrieken voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met deze oproep “Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst” zullen we een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen. 

Ons aanbod: 500.000 euro om 20 pilootprojecten te realiseren.

Belangrijkste voorwaarden:

- Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

  • Nieuwe Materialen
  • Voeding
  • Blue Energy
  • Machinebouw/Mechatronica
  • Drones

- Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).
- Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is.
- Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Deze oproep is tijdelijk gesloten. Projectaanvragen konden ingediend worden tot 18 september 2020. 

Bijlagen