Provincieraad keurt herstructurering luchthaven Kortrijk-Wevelgem goed

Na de Vlaamse regering keurde ook de provincieraad West-Vlaanderen op donderdag 22 mei de herstructurering van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem goed.
Het goedgekeurde plan omvat een viertal krachtlijnen:

  • de oprichting van een nv
  • de uitvoering van 10 miljoen euro aan investeringen
  • de focus op zakenvluchten
  • de voorbereiding van verdere privatisering

Het plan werd ontwikkeld door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en is bedoeld voor een overgangsperiode van maximum 10 jaar (2023). Na de overgangsperiode zou de infrastructuur en de werking van de luchthaven op punt gesteld moeten zijn in LOM/LEM perspectief, in afstemming met de EU-reglementeringen. In een LOM-LEM structuur staat een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) in voor de basisinfrastructuur en een private luchtvaartexploitatiemaatschappij (LEM) voor de commerciële uitbating.
Wanneer de materiële investeringen een feit zijn en de commerciële strategie op punt staat, heeft deze operatie maximale kansen op slagen en kan de continuïteit van de luchthaven effectief op lange termijn worden verzekerd.
Belang van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem heeft een niet te onderschatten socio-economische waarde. Zo vertegenwoordigt de luchthaven een tewerkstelling in de regio van ca. 380 arbeidsplaatsen (150 direct en 230 indirect). Daarnaast speelt de luchthaven een belangrijke rol voor de economische sterkhouders van de regio. Voor talrijke Zuid- en Midden-West-Vlaamse industriële actoren biedt de luchthaven een groot voordeel.

Historiek

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem verkeert al een aantal jaren in een moeilijk houdbare situatie, waardoor de ca. 380 arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. De voornaamste redenen hiervoor zijn de dringende noodzaak aan investeringen (taxibaan, nieuw brandweergebouw) en de economische crisis. Verder is ook de huidige juridische structuur van de intercommunale met 13 gemeenten niet meteen de meeste geschikte vorm van dynamisch, commercieel management. Om een structurele oplossing voor deze problematiek te bieden, maakte Vlaanderen sedert 2006 werk van een strategie waarbij de drie regionale luchthavens (Deurne, Oostende en Kortrijk-Wevelgem) in een LOM/LEM structuur zouden worden gereorganiseerd. De partners van de intercommunale WIV werkten constructief mee aan deze strategie, maar een specifieke oplossing voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem bleef uit. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen nam daarom in 2013 het initiatief om een nieuw plan voor te leggen.

Het herstructureringsplan en de vier krachtlijnen:

de oprichting van een nv
De oprichting van een nv (57% POM, 33% Vlaanderen en 10% Leiedal), met een maatschappelijk kapitaal van 500.000 euro. Deze publiekrechtelijke rechtspersoon met privaatrechtelijke (flexibele) vorm moet op korte termijn gestalte geven aan de LOM Kortrijk-Wevelgem. Deze NV neemt alle rechten en plichten van de intercommunale WIV over.

de uitvoering van 10 miljoen euro aan investeringen
De uitvoering in de periode 2014-2018 van de noodzakelijke materiële investeringen en dit tot 10 miljoen euro. Alleen door een samenwerking tussen Vlaanderen en de Provincie kan hiervoor een oplossing worden aangereikt. Deze investering wordt immers gedragen door Vlaanderen maar wordt gedeeltelijk door de Provincie West-Vlaanderen en Intercommunale Leiedal geborgd door de verkoop van 5 miljoen euro aan gronden aan het Vlaamse Gewest. De Provincie en Leiedal hebben zich nu reeds akkoord verklaard om deze verkoopsopbrengst in de NV in te brengen.

de focus op zakenvluchten 
De verdere commerciële exploitatie van de luchthaven. Deze wordt volledig gemoderniseerd met versterkte focus op zakenvluchten en gespecialiseerde dienstverlenende vluchten, zoals medische vluchten en expressvluchten. Hiertoe wordt een ervaren zakelijk-commercieel manager aangeworven en wordt maximaal ingezet op de socio-economische troeven en sterkhouders van de regio. In deze operatie wordt o.m. het lopende EU-project ‘green sustainable airports’ als hefboom gehanteerd voor de realisatie van een netwerk van performante en duurzame kleine zakenluchthavens rond de Noordzee.

de voorbereiding van verdere privatisering
De voorbereiding van de verdere privatisering. Streefdoel is de oprichting van een LEM met bijzondere aandacht voor de synergie (complementaire samenwerking) met de luchthaven van Oostende. De huidige concessiehouder FIA kan bij deze oefening perfect worden betrokken.