Proefvaarten onbemand vaartuig op de IJzer officieel van start

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten - binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ - met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

Tijdens het kick-offevent op 13 november in Diksmuide lichtten de projectpartners de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieconcept toe. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel ...

Het departement Werktuigkunde, onder leiding van Prof. Slaets van de KU Leuven, ontwikkelde de voortstuwende duwbak. Het vaartuig, een op schaal (1/8) gemaakte Watertruck+ duwbak, is uitgerust met een propulsiesysteem waarbij de boot meters maakt door water binnen te zuigen en vervolgens terug naar buiten te duwen. Het vaartuig werd genoemd naar Karel Cogge, die met een metgezel in 1914 de sluizen in Nieuwpoort openzette en zo de Duitse opmars een halt toeriep. Het gebied tussen Heernisse en het Sint-Joris spaarbekken van Nieuwpoort vormt de ideale proeftuin voor de uitvoering van het project. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types van waterwegen.

Met dit innovatief proefproject neemt (West-)Vlaanderen een voortrekkersrol op binnen Europa. Innovatie is onontbeerlijk in de logistieke sector om een doorgedreven duurzaam goederentransport te verzekeren, verzekert Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit. Het testen van onbemande vaartuigen op de IJzer is hiervan een goed voorbeeld. De voorbije maanden hebben we ook  voor het juridisch kader gezorgd om dergelijke innovaties vlot en veilig te kunnen testen en te ontwikkelen.”

POM West-Vlaanderen zal nu, in samenwerking met de andere projectpartners, de test- en demonstratiepilots co√∂rdineren. Deze proefperiode zal een zestal maanden duren om tot betrouwbare eindresultaten te komen. “Dankzij dergelijk innovatief navigatieconcept krijgen heel wat bedrijven uit de Westhoek toegang tot een duurzame ontsluiting en bieden we hen een alternatief voor transport via de weg aan. Verschillende bedrijven uit de regio hebben al hun interesse getoond“, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Vlnr.: Jean de Bethune, Peter Roose, Chris Danckaerts, Peter Slaets, Stefaan Matton en Alexander Demon

Het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO programma. De Vlaamse Waterweg nv en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 249.197,94 euro Europese steun van EFRO. Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.