POM West-Vlaanderen start proeftuinen middenstand op om de lokale economie te versterken

De POM West-Vlaanderen selecteerde Diksmuide, Heuvelland en Wervik om het project ‘Proeftuinen middenstand’ op te starten. Doelstelling van dit project is een langetermijnwinkelstrategie te ontwikkelen, gekoppeld aan enkele creatieve, vernieuwende acties die nauw aansluiten bij de uniciteit en eigenheid van de kernen Met dit initiatief wil de Provincie de betrokken gemeentes helpen om een innovatief handelsbeleid te voeren.

Voor de opstart van de proeftuinen werkt de POM West-Vlaanderen samen met Ondernemerscentra (OC) West-Vlaanderen vzw. De langetermijnwinkelstrategie en acties vloeien voort uit een unieke samenwerking tussen enkele creatieve startende zelfstandigen of ondernemers uit eigen regio. De acties worden afgetoetst binnen een lokale werkgroep met vertegenwoordiging van diverse partners.

Dat de keuze op Diksmuide, Heuvelland en Wervik valt is niet toevallig. “Middelgrote kernen ervaren de grootste problemen om een volledig en gevarieerd aanbod aan lokale detailhandel te voorzien in eigen gemeente”, licht gedeputeerde Jean de Bethune toe. "Bedoeling is om dit project, mits gunstige evaluatie van de proefgemeentes, uit te rollen over de hele Provincie.”

Naast de opstart van de proeftuinen, ontwikkelt de POM West-Vlaanderen ook een catalogus met verschillende ‘best practices’ en ervaringen uit eerdere projecten. De catalogus ondersteunt de West-Vlaamse gemeenten bij de ontwikkeling van een gemeentelijke winkelstrategie en eventuele bijhorende acties.

Deze gemeentelijke winkelstrategie moet volgens de POM West-Vlaanderen aansluiten bij drie kernbegrippen: concentratie, innovatie en participatie. Hierbij haakt ze in op de herwonnen aandacht voor detailhandel in de Vlaamse Winkelnota. “Concentratie van detailhandel in kernwinkelgebieden is een basisvoorwaarde om stedelijke kernen aantrekkelijker te maken. Permanente innovatie zorgt daarnaast voor een vernieuwde aandacht voor zowel individuele handelszaken als stedelijke kernen”, aldus Jean de Bethune. Voor het uitdenken van innovatieve acties zullen POM en OC West-Vlaanderen steunen op de resultaten die in eerdere projecten zoals Commerciële Innovatie of Innoverende straat al werden behaald. Tenslotte zorgt participatie voor het nodige lokale draagvlak en de stroomlijning van contacten tussen handelaars en lokale besturen, maar ook tussen handelaars onderling. Dit alles zal leiden tot duurzame acties met grote lokale betrokkenheid.

De proeftuinen middenstand kaderen in West Deal, het strategisch plan van de Provincie gericht op de economische transformatie van West-Vlaanderen. De eerste stappen voor de proeftuinen zijn al gezet, een uitwerking van concrete acties in de geselecteerde gemeenten wordt in het voorjaar 2015 gepland.

Meer info:

Katrien Plasschaert

T 050 40 73 35

E katrien.plasschaert@pomwvl.be