POM WEST-VLAANDEREN KENT MVO- AWARD 2015 TOE AAN BEL&BO

Minister-president Geert Bourgeois overhandigde op 17 juni in het Gemeentelijk Theatercentrum in Zwevegem de MVO-award 2015 aan Lode Benoit, zaakvoerder van Bel&Bo voor hun project ‘Toetreding tot Fair Wear Foundation’ . Met de MVO-award beloont de POM West-Vlaanderen een bedrijf dat een duurzame en innovatieve actie heeft gefinaliseerd in het kader van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

De toekenning van de MVO-award had plaats tijdens een academische zitting naar aanleiding van de uitreiking van de jaarcertificaten van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

De Bel&Bo winkelketen maak deel uit van de NV Fabrimode uit Deerlijk. Vandaag telt het Belgische familiebedrijf 86 winkelpunten verspreid over heel België: 20 in Wallonië, 66 in Vlaanderen en een webshop.
Het merk “Bel&Bo” staat voor een complete collectie kledij en accessoires, voor heel de familie.
“Mooi Meegenomen” is de baseline van Bel&Bo en somt het aanbod aan de klant perfect op: mooie mode aan correcte prijzen.  De waarden zijn: juist in prijs, overleg en werk samen, kleurrijk en creatief, eerst de klant, respectvol, eerlijk en duurzaam ondernemen. Dankzij het opleidingstraject JOKER worden deze waarden ook elke dag geïmplementeerd.

Projectvoorstelling : toetreding tot Fair Wear Foundation (FWF)
FWF is een internationale organisatie die bedrijven helpt om de arbeidsomstandigheden in hun productiecentra in de lage loonlanden te verbeteren. FWF is onafhankelijk en wordt gesteund door de overheden, de bedrijven, de vakbonden en de NGO’s.
Bel&Bo ondertekende de FWF-gedragscode, gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en engageert zich met deze handtekening voor het intensief opvolgen en bijsturen van de arbeidsomstandigheden in de productieateliers. Samen met FWF ziet het bedrijf toe op de naleving van de FWF-gedragscode en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij alle leveranciers. FWF zal zowel het managementsysteem bij Bel&Bo controleren, alsook de arbeidsomstandigheden in de fabrieken zelf.

De MVO-Award is een kunstwerkje van Pieter Vermander van het Kreakollektief van Waak-De Branding.  Bel&Bo ontving  bovendien een cheque van 1000 euro, geschonken door de POM West-Vlaanderen,  die het bedrijf mocht uitreiken aan een door zijn vooraf aangeduide organisatie of project met een maatschappelijk engagement. Bel&Bo koos ervoor om deze geldprijs te schenken aan de vzw Banglabari. Deze vzw streeft ernaar om de leefomstandigheden van arme gezinnen in Bangladesh te verbeteren via het informeren, begeleiden en ter beschikking stellen van microkredieten voor de bouw van duurzame woningen. Zij doen dit i.s.m. de Wereldfoundation.  Deze prijs werd ter plaatse overhandigd aan de vzw door gedeputeerde Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen.

Het publiek, aanwezig op het event, selecteerde via stemming het project van Bel&Bo als winnaar uit drie  duurzame en innovatieve bedrijfsprojecten.

De andere genomineerden voor de MVO-award 2015 waren  Grandeco Wallfashion Group uit Tielt met het project ‘Zelfsturende teams’  en Vandecasteele Houtimport uit Aalbeke met het project ‘Schone technologie voor een nieuwe vloot’.  

Meer info:
Philippe Tavernier
Algemeen coördinator Duurzame Economie
E philippe.tavernier@pomwvl.be – T 059 36 99 37