POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV  zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. Het bedrag dat hiertoe zal worden geïnvesteerd, bedraagt om en bij de 10 miljoen euro. Enerzijds wordt er fors geïnvesteerd in de uitbreiding en renovatie van River Terminal Wielsbeke. Anderzijds wordt er ook een nieuwe binnenvaartterminal aangelegd op het kanaal Roeselare-Leie, namelijk River Terminal Roeselare.

De POM West-Vlaanderen is sinds 2014 concessiehouder van de River Terminal Wielsbeke. Onder meer door de aanstelling van de exploitanten Shipit en Delcatrans kan deze binnenvaartterminal sindsdien uitstekende overslagcijfers voorleggen. De resultaten zitten zelfs dermate in stijgende lijn dat de capaciteit van de terminal op korte termijn uitgebreid moet worden. “Om in te spelen op de verwachte en wenselijke groei in modal shift van wegvervoer naar de binnenvaart en om te anticiperen op het project Seine Schelde Vlaanderen investeren wij samen met de POM West-Vlaanderen - in een 80%/20%-verhouding -ongeveer 4,3 miljoen euro in de uitbreiding van de terminal in Wielsbeke en de renovatie van het bestaande kaaiplateau. Volgens de principeovereenkomst is deze investering voorzien voor 2018”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Concreet wordt er geïnvesteerd in een verlenging van de huidige kaaimuur met 85 meter zodanig dat in de toekomst drie schepen tegelijkertijd kunnen laden en lossen, of eventueel ook tegelijkertijd een groot rijnschip en een groot duwkonvooi. “Wij geloven sterk in het potentieel van deze binnenvaart terminal als duurzaam alternatief voor de ontsluiting van de aanwezige industrie in de regio. De huidige overslagcijfers voor de eerste jaarhelft 2017 tikken al aan tot ca. 8.000 TEU (container van 20 voet lang, 8 breed en 8,5 hoog) dus een uitbreiding wordt noodzakelijk ook als we ook de volumes van bulk en palletten willen blijven faciliteren”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft ondertussen eveneens de 6,5 hectare aanpalende gronden gekocht. Een gedeelte van circa 3 hectare wordt gebruikt als uitbreiding van de terminal, het ander gedeelte van ongeveer 3,5 hectare wordt in de markt gezet door de POM West-Vlaanderen, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV, voor de uitbouw van magazijnfuncties. “Deze terminal heeft alle potentieel om uit te groeien tot een Regionaal Logistiek Knooppunt (RLK) waar Value Added Logistics (VAL) en Value Added Services (VAS) worden gerealiseerd voor de industrie. Wielsbeke vormt het perfecte ontkoppelpunt en kan op die manier haar rol vervullen van Extended Gateway van de zeehavens van bijvoorbeeld Antwerpen en Zeebrugge”, aldus Jean de Bethune.

Om te anticiperen op het groeiende vervoer via water van bulk en palletten op het kanaal Roeselare-Leie wordt ook daar geïnvesteerd in een overslagplatform. Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM West-Vlaanderen willen ter hoogte van Schaapbrugge een nieuwe binnenvaartterminal ontwikkelen van circa 2 hectare. Deze terminal zal focussen op bulk- en palletmaterialen, gelet op de hoge aanwezige volumes in de regio. “Dit betreft een investering van circa 5,5 miljoen euro, opnieuw gefinancierd in een 80%/20-verhouding respectievelijk Waterwegen en Zeekanaal NV – POM West-Vlaanderen. Voor deze terminal gaan wij straks op zoek naar exploitanten, dus geïnteresseerde bedrijven mogen zich al bij ons aanmelden”, zegt Jean de Bethune. “Binnenvaart zit in de lift en palletstromen zijn ideaal om via de binnenvaart te worden vervoerd. Met deze faciliteit willen wij vanaf 2020 minimaal 100.000 ton overslaan, wat betekent dat we minimaal ca. 3.500 vrachtwagens per jaar van de weg halen via deze investering.”

Deze ontwikkelingen gebeuren in partnerschap tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM. “In de POM hebben wij een uitstekende partner gevonden aangezien wij dezelfde missie delen voor de binnenvaart. Wij zijn perfect complementair en als overheden is het onze taak om de noodzakelijke randvoorwaarden te realiseren om bedrijven de kans te geven hun groei te versterken. Met deze investeringen kunnen de bedrijven effectief competitiever worden en een moderne overheid moet deze schakelfunctie vervullen tussen vraag en aanbod”, besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV. 

foto: © Alain Verlinde