POM West-Vlaanderen en partners lanceren HCA-project om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen

De POM West-Vlaanderen heeft van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling groen licht gekregen voor het Health Care Accelerator (HCA) project. Met dit project willen de POM en de betrokken partners een woon-zorgconcept ontwikkelen dat de verouderende bevolking moet toelaten op een duurzame en betaalbare manier langer in eigen appartement of woning te kunnen blijven.

In België is er een duidelijke tendens waarneembaar waarbij senioren hun woning verkopen en zich in de herfst van hun leven aan de kust gaan vestigen. Hierdoor is West-Vlaanderen koploper op het vlak van de vergrijzing en ontstaat er duidelijk een nood aan appartementen en woningen die aangepast zijn aan de noden van die senioren. Een groot deel van het patrimonium aan de kust dateert echter van de jaren ‘70 en ’80 en is niet (meer) aangepast aan de specifieke behoeftes en verwachtingen van een oudere bevolkingsgroep. De kust vormt dan ook dé regio bij uitstek om nieuwe woon-zorgconcepten te ontwikkelen en in pilootfase op toe te passen.

Samen met het Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, beide West-Vlaamse hogescholen (Howest en VIVES), architectenbureau Buro II & Archi + 1, Unizo, Antwerp Managementschool, Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde wil de POM West-Vlaanderen gericht inspelen op deze nood: met het HCA project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Concreet betekent dit dat er een scenario zal worden ontwikkeld dat architecten, gemeentes, zorgverleners, enz. kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier te gaan renoveren binnen het budget van de eigenaar. Daarbij wordt ook gekeken om ook de lokale handelaar mee op te nemen in dit zorg-ecosysteem. De handelaars worden in het project gestimuleerd om hun diensten open te stellen voor de noden van de ouderen. Zo wordt niet alleen een deel van de zorg weggenomen, het opent ook een duurzame markt. Zeker aan de kust kan dit een mooie buffer vormen tijdens de toeristisch kalme periodes en blijft het handelsweefsel op die manier leefbaar, het hele jaar door.

Knooppunt van waaruit deze acties worden ontwikkeld en trefpunt voor alle partners rond zorgeconomie, wordt het Tolhuis in Brugge. Van daaruit zal de POM West-Vlaanderen haar zorgeconomische activiteiten verder uitbouwen, geruggesteund door o.m. het Trefpunt Zorg dat eerder al vanuit RESOC Noord-West-Vlaanderen was opgestart.

Het Europees project Health Care Accelerator werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 990.000 euro, waarvoor het partnerschap 396.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, dragen meer dan 500.000 euro bij in het project.

De GTI (geïntegreerde territoriale investeringen), die dankzij de provinciale inspanningen voor West-Vlaanderen werd verkregen, creëert op deze wijze in totaal een injectie van ca. 50 miljoen euro in economische projecten in West-Vlaanderen. Rode draad binnen de GTI is de nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Provincie West-Vlaanderen bevestigt hiermee haar ambitie om een kennisgedreven duurzame en kwalitatieve groei van de West-Vlaamse economie te stimuleren.

Meer info:

Inge Taillieu
Coördinator
Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie
POM West-Vlaanderen
050 140 164
inge.taillieu@pomwvl.be

Partners van het Health Care Accelerator project:

Foto copyright: www.jerriedebrie.be