POM West-Vlaanderen en OWI-lab slaan de handen in elkaar voor onderzoek offshore wind

De POM West-Vlaanderen en het OWI-lab consortium hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend om onderzoeksactiviteiten uit te bouwen in West-Vlaanderen op het vlak van offshore windenergie. Deze samenwerking moet leiden tot concrete projecten in of vanuit West-Vlaanderen in het kader van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

Met de ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen gedeputeerde Jean de Bethune, namens de POM West-Vlaanderen, en Herman Derache, directeur Sirris Vlaanderen, namens het OWI-lab consortium, geeft de Provincie West-Vlaanderen verder invulling aan de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy. "Dit protocol onderstreept de erkenning van de Provincie West-Vlaanderen in haar rol als uitvalsbasis voor industrieel en academisch onderzoek op het vlak van blue energy, met als primaire focus het onderhoud en de bedrijfsvoering van offshore windturbines”, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

Het OWI-lab consortium bestaat uit Vlaamse bedrijven en onderzoekspartners (inclusief de drie universitaire associaties VUB, UGent en KULeuven) actief in onderzoek en ontwikkeling inzake offshore windenergie. OWI-lab is vandaag vooral actief in Leuven, waar haar kantoren gevestigd zijn, en in Antwerpen, waar de OWI-lab klimaatkamer zich bevindt. Door het ondertekende protocol wordt de uitbouw van een reële kennishub rond offshore windenergie te Oostende bijkomend versterkt. "De aanwezigheid van OWI in West-Vlaanderen kan als een logische volgende stap gezien worden, rekening houdend met de ligging aan zee en de reeds aanwezige dynamiek rond hernieuwbare energie”, vertelt Jean de Bethune.

De Provincie en de POM West-Vlaanderen concretiseren via de Fabrieken voor de Toekomst het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s. In West Deal, het strategische plan van de Provincie gericht op de economische transformatie van West-Vlaanderen, zijn de Fabrieken voor de Toekomst een prioritair actiepunt. In een eerste fase wordt hierbij ingezet op de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.

Samen met de recente beslissing van de Vlaamse regering en de Herculesstichting, om binnen het kader van Gen4Wave, respectievelijk 5 en 2,3 miljoen euro te investeren in de realisatie van een grote golftank met golf-, getij- en windgeneratie in het Wetenschapspark Greenbridge in Oostende, is het ondertekende samenwerkingsprotocol een duidelijk bewijs dat de uitbouw van de onderzoeksactiviteiten in West-Vlaanderen op het vlak van Blue Energy vorm krijgt.

Meer info:

Geert Dangreau
E geert.dangreau@pomwvl.be
M 0473 89 49 23

www.fabriekenvoordetoekomst.be

www.pomwvl.be