Periodieke ophaalrondes KGA op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen voortgezet

De POM West-Vlaanderen zal de halfjaarlijkse ophaalrondes KGA de volgende drie jaar opnieuw aanbieden op alle bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Door deel te nemen aan de ophaalronde kan elke ondernemer met een minimum aan inspanning het afval op de juiste manier verwijderen en laten verwerken. Daarnaast levert dit initiatief de ondernemer ook een prijsvoordeel op. Door de gezamenlijke aanbesteding en collectieve ophaling worden immers ook de transportkosten gedeeld. De POM West-Vlaanderen organiseert de volgende ophaalronde op 9 en 10 juli.

De ‘KGA-ophaalronde’ wil een oplossing bieden voor het KGA  (verfpotten, TL-lampen, olieresten, chemicaliën… ) en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) die geen deel uitmaken van het productieproces. De ervaring leert dat dit vaak niet correct wordt opgeslagen, blijft staan of soms nog in de restafvalzak belandt. Om te vermijden dat met deze ophaalronde productie-afval wordt meegegeven, worden de toegelaten hoeveelheden per ophaalronde beperkt. 

De POM West-Vlaanderen heeft sinds 2007 een traditie opgebouwd in de ophaling van KGA op bedrijventerreinen. In 2007 werd gestart met een beperkte ophaalronde op enkele geselecteerde bedrijventerreinen in het kader van bedrijventerreinmanagementprojecten. Deze ophaling beperkte zich aanvankelijk tot KGA. Door het succes van deze collectieve ophaling werd de ophaalronde sinds 2009 georganiseerd voor alle bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen. Sindsdien werd ook AEEA meegenomen met de ophaalronde. Sinds de start in 2007 werd reeds 160 ton afval ingezameld bij meer dan 200 bedrijven. De ervaring leert dat bedrijven die eenmaal deelnemen, vaak ook de volgende ophaalrondes niet meer missen.

De POM West-Vlaanderen hoopt dat dit initiatief ruim bekend wordt en verder mag groeien. Nette bedrijven maken nette bedrijventerreinen!

Meer info over de ‘KGA-ophaalronde’ op bedrijventerreinen vindt u op www.pomwvl.be/kga.

Contact:

Sofie Vander Plaetse
Coördinator Verduurzaming Bedrijventerreinen
E Sofie.vander_plaetse@pomwvl.be
T 050 40 73 74