Oud-student KHBO start baanbrekend onderzoek naar katalysatoren

Thomas Goossens, oud-student aan de KHBO, heeft zich met succes verdedigd tegenover een panel van internationale experten in het domein van de katalyse. Dit succes wordt gehonoreerd met een Baekeland-studiebeurs, goed voor de financiering van een 4-jarig doctoraatsonderzoek met betrekking tot het ontwerpen van performante katalysatoren voor industriële reacties. Thomas behaalde in 2010 het diploma van bachelor in de chemie, afstudeerrichting chemie, en in 2012 dat van master of science in de industriële wetenschappen, kunststofverwerking.

Het onderzoek zal hoofdzakelijk bij EcoSynth in Oostende uitgevoerd worden. Deze dynamische KMO met een business focus op duurzame chemie levert contractonderzoek aan chemische en farmaceutische bedrijven maar heeft vooral een sterk innovatiegedreven R&D-pijplijn waarbinnen ook dit nieuwe onderzoek gekaderd is.

De individuele Baekeland-mandaten van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) bieden onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie terwijl een Vlaamse universiteit instaat voor begeleiding en het uiteindelijk promoveren van de mandaathouder.

(bron: website KHBO)