Optimaliseer het economisch beleid van uw gemeente via Economische Kaart!

Verliest u ook veel tijd aan het bijhouden van adressen en contactgegevens van bedrijven?
Wenst u snel en gemakkelijk te communiceren met de bedrijven in uw gemeente?
Wilt u inspelen op de behoeften en noden van de bedrijven en een aantrekkelijk economisch beleid voeren?

De POM en Provincie West-Vlaanderen ontwikkelden voor u Economische Kaart, een handig instrument om de lokale economie in uw gemeente te versterken en te ondersteunen. Economische Kaart is een multifunctionele website met een permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank, online toegankelijk per gemeente. Met Economische Kaart kan u als gemeente uw economisch beleid optimaliseren, burgers correct informeren en actief communiceren met ondernemers.

 Centrale databank

 Economische Kaart biedt u een databank aan met gegevens van bedrijven in uw gemeente. De databank wordt permanent bijgehouden zodat u steeds over de meest actuele informatie beschikt. In de databank zitten niet alleen adresgegevens maar ook gegevens over tewerkstelling en de jaarrekeningen. We zijn bovendien permanent op zoek naar nieuwe datalagen zodat u als gemeente over de meest relevante informatie beschikt van uw bedrijven.

De databank van Economische Kaart is niet de zoveelste inventarisatie van gegevens maar start van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen die worden verrijkt met gegevens afkomstig van andere databronnen en van de bedrijven zelf. Een ingebouwde controle zorgt ervoor dat de data waarover u beschikt steeds correct is.

 Website

Om toegang te hebben tot de databank ontwikkelden we voor u de website economischekaart.be/gemeente. Via het publieke gedeelte  kunnen burgers de gegevens van lokale bedrijven opzoeken (het economisch geoloket). In de backoffice van de website beschikt u als gemeente over heel wat tools om de databank te bevragen en gegevens en adressen te exporteren. Alle bedrijven worden bovendien gevisualiseerd op kaart.

Voordelen

Via Economische Kaart kunt u snel en gemakkelijk communiceren en kunt u de gegevens die in de databank zitten aanwenden om uw economisch beleid verder te optimaliseren. Door alle gegevens centraal bij te houden, verlaagt u de kostprijs van databeheer en door de ingebouwde controle verhoogt u de datakwaliteit. Economische Kaart is een investering in uw dienstverlening en in de lokale economie van uw gemeente.

Deelnemen

Om in te stappen in Economische Kaart betaalt u een financiële bijdrage die evenredig is met het aantal bedrijven in uw gemeente. Deelnemen vergt een engagement van uw gemeente. U kunt echter te allen tijde beroep doen op de deskundige begeleiding van het team van Economische Kaart.

25 West-Vlaamse gemeenten gingen u reeds voor en nemen deel aan Economische Kaart. Wenst u meer informatie over Economische Kaart? Contacteer ons voor een vrijblijvende infosessie.

Contact

Hannelore Simkens
Projectmedewerker Economische Kaart
050 40 73 63
Hannelore.Simkens@pomwvl.be