Opleidingsatelier voor de voeding

Op vrijdag 15 juni opent het nieuwe 'Opleidingsatelier voor de voeding'.

Dit opleidingsatelier mikt als enig hoogtechnologisch kenniscentrum in Vlaanderen op de vorming en begeleiding van (potentiële) medewerkers in de voedingsindustrie. Door de specifieke kennisfocus op de functie van verpakkingsoperatoren en het gebruik van realistische pilootlijnen in verpakking onderscheidt het atelier zich in haar toegepaste vakexpertise en vorming.

Het opleidingsatelier organiseert praktijkgerichte vormingen voor knelpuntfuncties binnen de voedingssector en levert een duurzame kennisdienstverlening op maat van de sector. Hiermee wil het kenniscentrum een concrete invulling geven aan de nood aan goed opgeleide werknemers en maximaal bijdragen aan de toekomstmogelijkheden en groeikansen voor de voedingsssector in Vlaanderen.

De deuren van het opleidingsatelier staan open voor werkzoekenden, uitzendkrachten, werknemers en leerlingen uit het secundair of hoger onderwijs. Door een gediversifieerd aanbod kennisproducten op maat van alle doelgroepen kan je rekenen op leerrijke en praktijkgerichte opleidingen en cursussen op maat.

Het opleidingsatelier is gehuisvest in het Ondernemerscentrum Roeselare (Spanjestraat 141) en is een initiatief van VDAB, Syntra West, IPV en Fevia Vlaanderen.