Opening Circular Materials Center in Kortrijk: boost voor circulair ondernemen met kunststoffen en textiel

In het bijzijn van Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits openden POM West-Vlaanderen, Centexbel, KU Leuven en PlastIQ op 6 oktober in Kortrijk officieel de deuren van het Circular Materials Center, het nieuwe opleidings- en onderzoekscentrum voor de kunststoffen- en textielsector.

Circulair ondernemen is aan een flinke opmars bezig. Met de opening van het Circular Materials Center (CMC) neemt West-Vlaanderen een voortrekkersrol en bundelt het alle expertise en knowhow rond circulair ondernemen. Met meer dan 900 bedrijven, zowat 15.000 jobs en een toegevoegde waarde van meer dan 1,2 miljard euro is de speerpuntsector Nieuwe Materialen een sleutelsector voor de West-Vlaamse economie en welvaart.
 
Bundeling van alle krachten uit de sector
De vernieuwde site integreert de bestaande test-en onderzoekshal van het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC), een nieuwe innovatiehal, een uitgebreid opleidingscentrum en een uitgebreid aanbod aan moderne vergader- en eventfaciliteiten. “Toen bleek dat het VKC-gebouw te klein was voor de ambities van deze speerpuntsector hebben we beslist om uit te breiden”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Het Circular Materials Center is de kers op de taart van een jarenlange samenwerking binnen het partnerschip van Fabrieken voor de Toekomst Nieuwe Materialen onder de coördinerende rol van POM West-Vlaanderen. De gebundelde krachten van alle kennis-en opleidingspartners, sector- en werkgeversorganisaties en vele bedrijven uit de sector zitten onder het dak van dit gebouw.” Eyecatcher in de nieuwe inkomhal is de Innovation Wall. Dit uithangbord etaleert de meest creatieve en innovatieve realisaties van bedrijven uit de sector. Jaarlijks wordt een nieuwe oproep gelanceerd om nieuwe producten voor te stellen. 
 
“De duurzame transitie is een belangrijke beleidsprioriteit in het Vlaamse relanceplan. Daarom hebben we extra middelen vrijgemaakt voor innovatie in de circulaire economie, onder andere specifiek voor textiel en kunststoffen”, aldus minister Crevits. “Om iedereen mee te krijgen in die transitie, is het van essentieel belang voldoende aandacht te geven aan het opleiden van werknemers zodat zij nieuwe competenties kunnen ontwikkelen. Met de Vlaamse Regering investeren we 500.000 euro in het Circular Materials Center om de realisatie en werking ervan te ondersteunen en de aanwezige expertise en knowhow nog meer te laten groeien.”
 
Investeren in mensen en machines
Centexbel is al jarenlang de onderzoekspartner voor de textiel- en kunststofsector. “Circulaire economie zal de textiel- en kunststofindustrie ingrijpend wijzigen”, beseft Patrick Rigole, voorzitter van Centexbel. Maar circulaire economie is meer dan alleen recyclage. Het vraagt ook een nieuwe manier om producten te designen zodat ze bijvoorbeeld een langere levensduur hebben of eenvoudig uit elkaar gehaald kunnen worden. Dit centrum speelt hier een belangrijke rol door de nodige competenties te ontwikkelen in het recycleren of bijvoorbeeld het optimaliseren van ecodesign van producten. Dankzij de investeringen in mensen en machines tijdens de voorbije jaren biedt het CMC een antwoord aan deze uitdaging.”
 
Onderzoek & testing
De expertise, apparatuur en competenties van de partners van het CMC is er in eerste instantie voor de bedrijven. De aanwezige brede waaier bestrijkt de volledige waardeketen relevant voor de kunststof- en textielsector. “Bedrijven kunnen bij het CMC terecht voor een combinatie van nieuwe materiaalontwikkelingen, materiaalkarakterisatie, numerieke simulaties en test-runs. De onderzoekexpertise is sterk uitgebouwd op vlak van spuitgieten, extruderen, compounderen, fundamenteel en toegepast polymeeronderzoek of 3D-printen”, somt Piet Desmet, vicerector KU Leuven op. “Bedrijven kunnen ter plaatse in cocreatie en onder begeleiding innovatieve ideeën ontwikkelen en uittesten. We staan paraat voor zowel  het oplossen van eenvoudige problemen als langdurig onderzoek voor bedrijven.“
 
Nood aan goed opgeleid talent
Opleiding is een belangrijke hefboom om de opgebouwde kennis en expertise over nieuwe materalen te laten doorstromen naar bedrijven, en om de instroom van talent met de juiste skills en vaardigheden te bevorderen. Het Circular Materials Center beschikt daarom ook over een professioneel training lab voor praktijkervaring met machines en een lokaal voor het theoretisch opleidingsgedeelte. “Het aantrekken van talent is de grootste uitdaging voor de kunststofsector”, weet Frank Beckx, voorzitter van de sectorale opleidingsorganisatie PlastIQ. 
 
“Door de sterke link met het bedrijfsleven kunnen we maatwerk aanbieden en het opleidingsaanbod perfect afstemmen op wat ondernemingen nodig hebben. Door op te leiden, bij te scholen en te herscholen, vormt het Circular Materials Center een springplank naar een nieuwe of evoluerende job met impact. Daarvoor werken we nauw samen met de VDAB voor de opleiding van werkzoekenden en mikken we ook op de activering van kansengroepen met steun van Europese middelen. Samen met de vakbonden en het sectorale vormingsfonds Co-valent maken we zo werk van meer talent voor de kunststofverwerking, een innovatieve sector in het hart van de circulaire economie.”
 
Om de toekomst te helpen verzekeren, speelt het Activity Center een belangrijke rol. In deze creatieve belevingsruimte verkennen leerlingen uit het lager en secundair onderwijs de sector van nieuwe materialen. Spelenderwijs maken ze kennis met diverse thema’s zoals circulair ondernemerschap of de technische cyclus van kunststoffen. Zo worden ze warm gemaakt om later een opleiding of beroep uit de cluster van Nieuwe Materialen te kiezen.
 
Virtuele 360° tour
Om bedrijven met de vele mogelijkheden van het opleidings- en onderzoekscentrum te laten kennismaken, ontwikkelden de huispartners de virtuele 360° tour.  Dankzij deze digitale rondleiding kunnen zowel bedrijfsleiders, werknemers, werkzoekenden, leerkrachten als jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met het Circular Materials Center. Tijdens deze digitale rondleiding krijgen bezoekers onderweg met tekst en video heel wat nuttige informatie. Meer info: www.circularmaterialscenter.be
 
vlnr: Francis Verstraete (Fedustria), Frank Beckx (Essenscia), Stefaan Verhamme (POM West-Vlaanderen), minister Hilde Crevits, prof. Frederik Desplentere (KU Leuven) en Jean de Bethune (POM West-Vlaanderen)
 

Dit gebouw werd deels vanuit het project “Circularity in & with New Materials” gerealiseerd binnen het EFRO Vlaanderen programma. POM West-Vlaanderen en copromotoren Catalisti, Centexbel, KU Leuven, UGent, Howest, Vives  en TUA West, werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 2.500.000 euro. Minstens 650.000 euro hiervan wordt bijgedragen door provinciale middelen. Het project kreeg Europese steun van EFRO en Vlaanderen kende 500.000 euro toe uit het Hermes-fonds.