Ondertekening samenwerkingovereenkomst voor ontwikkeling van kennishub en demonstrator 'Physical Internet'

Op 17 mei 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Zeebrugse havenbestuur MBZ voor de ontwikkeling van een kennishub en demonstrator ‘Physical Internet’. Hiermee zet de POM West-Vlaanderen in op het belangrijk thema van digitalisering in de transport-logistieke sector, om zo onder meer ketenregie-activiteiten van internationale goederenstromen te versterken en te verankeren in West-Vlaanderen, en in de haven van Zeebrugge in het bijzonder. De beoogde kennishub en demonstrator worden gehuisvest op de zesde verdieping van de nieuwe ABC-toren (cruiseterminal) in Zeebrugge.

De mission statement van de thematische werking Transport & Logistiek van de POM West-Vlaanderen is West-Vlaanderen ontwikkelen tot synchromodaal geconnecteerde logistieke topregio. Doelstelling is de West-Vlaamse industrie duurzamer en efficiënter ontsluiten, en de regierol van West-Vlaanderen op het vlak van internationale goederenstromen versterken om zo deze stromen hier verder te verankeren. Synchromodaliteit toepassen in de praktijk veronderstelt echter een verregaand expertiseniveau van de logistieke sector en vereist onder meer de toepassing van een flexibele en dynamische vervoersplanning en dus digitalisering. Het streefbeeld van het Physical Internet (PI) vormt hiervan de exponent.