Ondernemerscentrum Brugge: kloppend hart van economisch Brugge

Na Kortrijk, Roeselare en Oostende kan nu ook Brugge uitpakken met een ondernemerscentrum binnen de stadsmuren. Het Ondernemerscentrum (OC) Brugge is vanaf nu de ontmoetingsplaats bij uitstek in de Brugse regio voor iedereen met ondernemerszin.

OC Brugge wil, net als de andere ondernemerscentra geëxploiteerd door Ondernemerscentra West-Vlaanderen, een regionaal economisch netwerk uitbouwen, innovatieve kernversterkende projecten lanceren en ondernemers huisvesten, begeleiden, opleiden en ondersteunen. “De deuren staan wagenwijd open voor iedereen die ondernemerschap uitdraagt, of het nu om overheid, onderwijs, ondernemers of handelaars gaat”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Ook hier willen we het stedelijk weefsel versterken door allerlei creatieve initiatieven en projecten te ontwikkelen.”

Het ondernemerscentrum vindt onderdak in het historisch gebouwencomplex van het Tolhuis op het Jan Van Eyckplein in Brugge. Het gebouw heeft een rijke en complexe geschiedenis waarbinnen kooplui, tolbedienden, brandweerlieden, bibliothecarissen en diverse overheden figureren. Sinds 1995 was het Tolhuis in handen van het provinciebestuur en bood het onderdak aan een aantal diensten waaronder de Provinciale Bibliotheek. Sinds begin dit jaar werkt de POM West-Vlaanderen aan de uitbouw van het pand tot ondernemerscentrum (naast het Provinciaal Informatiecentrum). Zo blijft het Tolhuis ook anno 2017 een economische sleutelfunctie voor de stad bekleden.

In OC Brugge zullen verschillende diensten huisvesten. “Het ondernemerscentrum biedt uiteraard onderdak aan startende ondernemers in de binnenstad. Daarnaast zal ook de afdeling Data, Studie & Advies van de POM West-Vlaanderen vanuit dit centrum opereren en wordt het Tolhuis het provinciale knooppunt voor de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie”, somt Jean de Bethune op.

Onder de naam ’t Werkpand Brugge is het Tolhuis de zeventiende locatie binnen de provincie waar jonge ondernemers aan aantrekkelijke voorwaarden hun zaak kunnen uitbouwen. Momenteel zijn er zes werkplekken voorbehouden. Een eerste werkplek werd al ingenomen door Jan Hochepied. Zijn firma Qerqus biedt woongelegenheid, diensten én zorg aan voor medioren en senioren in goed gelegen, prestigieuze residenties. Jean de Bethune: “De activiteiten van de eerste starter sluiten naadloos aan bij de werking van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie, die vanaf vandaag het Ondernemerscentrum als uitvalsbasis heeft.”

De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie, geïnitieerd door de POM, tussen kmo’s, kennisinstellingen en overheid, zet concrete acties op om zorgactoren en bedrijven uit de sector te ondersteunen in het ontwikkelen van innovatieve en duurzame antwoorden op de toenemende zorgvragen. Deze acties focussen zich onder meer op het stimuleren van onderzoek op vlak van zorg en zorgtechnologie en het samenbrengen van zorgactoren en het bedrijfsleven met het oog op co-creatie van toekomstgerichte zorgoplossingen. Het Trefpunt Zorg van RESOC Brugge sluit hier nauw bij aan en zal dan ook mee de inhoud van het ondernemerscentrum kleuren. Met de intrek van de afdeling Data, Studie en Advies van de POM ten slotte, een onderdeel van het Kenniscentrum Economie, wordt het OC Brugge een heus kenniscentrum. De provinciehoofdstad is voor de Provincie de logische plaats voor de bundeling en ontsluiting van kennis en informatie over sociaal-, bedrijfs- en ruimtelijk economisch West-Vlaanderen.

De opening van het ondernemerscentrum is uiteraard geen eindpunt. "Op termijn worden nog extra starterswerkplekken en een moderne vergader- en seminarie-infrastructuur voorzien. Brugge verdient een state of the art ondernemerscentrum waar we kunnen blijven inspireren en samenwerken aan een ondernemende stad en regio”, besluit Jean de Bethune.

Foto vlnr: Nele Dekeyser (coördinator West-Vlaamse ondernemerscentra), Dirk De fauw (voorzitter Resoc Noord-West-Vlaanderen), Jean de Bethune (gedeputeerde Economie), Hilde Decleer (schepen Lokale Economie) en Hendrik Verkest (directiecomité POM en voorzitter RESOC Midden-West-Vlaanderen)

Meer info over Ondernemerscentrum Brugge

POM West-Vlaanderen                                                        

Nele Dekeyser                                                       
Alg. Coördinator OC West & Ondernemerschap   
E nele.dekeyser @pomwvl.be                                 

M 0494 50 28 76