Nieuwe stap realisatie wetenschapspark blauwe economie in Oostende

POM West-Vlaanderen, Universiteit Gent en AG Haven Oostende (AGHO) kopen samen gronden over van Vlaanderen om GreenBridge verder als wetenschapspark blauwe energie uit te bouwen. Hiermee versterkt onze provincie haar belangrijke positie voor de ontwikkeling van een cruciale toekomstsector in Vlaanderen, de blauwe groei (Blue Growth).

POM West-Vlaanderen nam enkele jaren geleden het voortouw om samen met de belangrijkste bedrijfs- en onderzoekspartners actief in de blauwe economie een actieplan uit te tekenen om deze toen nog ontkiemende sector te laten ontbolsteren. Een eerste stap was de lancering van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy om samenwerking tussen de academische wereld en de bedrijfswereld te stimuleren. Als uitvalsbasis werd niet toevallig voor Oostende gekozen. De focus van de Haven van Oostende, on- offshore windenergie, sluit naadloos aan op de ambitie van de uitbouw van een wetenschapspark rond blauwe energie. UGent, internationaal erkend voor haar onderzoek in mariene en maritieme wetenschappen, is de logische universitaire trekker.

In een eerste fase hebben UGent, AGHO en POM West-Vlaanderen zich onderling gevonden om samen een operationele structuur op te richten om de gronden van het volledige wetenschapspark over te nemen. Het wetenschapspark en de sterke uitbouw van de onderzoekspijler ter plekke door UGent vormt een bijkomende troef voor ondernemingen om vanuit het hart van de blauwe economie nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook de Vlaamse speerpuntcluster (De Blauwe Cluster) zal zijn stek in het wetenschapspark krijgen. De aanwezigheid van de Vlaamse overheid met onder meer een golfbak en sleeptank in het Waterbouwkundig Laboratorium, vervolledigt het plaatje.