Nieuwe editie 'inclusieve arbeidsmarkt' brengt tewerkstelling en participatie kansengroepen in West-Vlaanderen in kaart

Hoe en waar worden werkzoekenden en andere kansengroepen die moeilijk een plaats vinden op de reguliere arbeidsmarkt, (her)ingeschakeld? Hoeveel personen in West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest zitten in deze situatie? Al sinds 2003 houdt POM West-Vlaanderen de vinger aan de pols om de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen in kaart te brengen. De recentste editie van de studie 'inclusieve arbeidsmarkt' werd voorgesteld op een studiedag op 19 februari. Ruim 180 deelnemers kregen een klare kijk op het werkveld met zijn vele actoren en hun ondernemende initiatieven. 

Uit deze, uitgevoerd door POM West-Vlaanderen, blijkt dat onze provincie in 2017 goed scoorde op vlak van inclusieve tewerkstelling. West-Vlaanderen bood in 2017 aan 56.721 personen tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, 1.310 personen of 2,4% meer dan het jaar voordien. Opvallend is ook de registratie van meer langdurige zieken (41.479) dan langdurige werklozen (30.125 ) in onze provincie.

POM West-Vlaanderen zet in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie. Inclusieve tewerkstelling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de vinger aan de pols te houden, inventariseerde de POM ook dit jaar het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. Net als vorig jaar werd hierbij het model van de participatieladder gebruikt om de situatie overzichtelijk in kaart te brengen. Aan de hand van zes treden – gaande van betaald werk tot sociale contacten beperkt tot de huiselijke kring – geeft deze de participatie weer van 18 tot 64 jarigen op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.

De editie 2018 (cijfers 2017) kan  u met alle bijhorende documenten zoals infographic, annex beleid… raadplegen via deze link.