Lieven Tack nieuwe algemeen directeur POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen stelt Lieven Tack als nieuwe algemeen directeur voor. Vanaf 1 juli neemt hij de fakkel over van Stefaan Matton.

Het economische beleid van de Provincie West-Vlaanderen kende de voorbije 10 jaar een enorme impuls. Met de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur willen we op de ingeslagen weg verder gaan en blijven focussen op doorgedreven valorisatie en internationale groei.

Stefaan Matton kwam in 2011 aan het hoofd van POM West-Vlaanderen. Hij zette de POM op de kaart als een organisatie met slagkracht en eigenheid. De voorbije jaren bouwde POM West-Vlaanderen een sterk industrieel beleid uit, gericht op de West-Vlaamse industriële speerpunten textiel & kunststoffen, voeding, blue energy en machinebouw & mechatronica. Onder de noemer Fabrieken voor de Toekomst investeerden we in nieuwe onderzoeks-, test- en opleidingsinfrastructuur. Samen met een hecht netwerk van sociale partners, federaties en kenniscentra brengen we kennis op maat dichter bij ondernemers om innovatie te stimuleren. Met Start&GO beschikt West-Vlaanderen als enigste provincie over een doorgedreven startersbeleid. Startende ondernemers kunnen bij ons terecht in een gespreid netwerk van startersinfrastructuren en kunnen rekenen op de ondersteuning en begeleiding van een breed expertennetwerk. Voor Transport & Logistiek blijven we voluit de kaart van de modal shift trekken. We namen al de River Terminal Wielsbeke over in 2014. Vorig jaar realiseerden we met een overslag van 23.000 TEU een vervijfvoudiging sinds de overname. Een riverterminal in Roeselare en twee overslagplatformen in Veurne en Diksmuide staan op de rails.

Lieven Tack is burgerlijk ingenieur, doctor in de toegepaste economie en master in de Europese studies. Door zijn ervaring met het sociaal-economisch beleid op Vlaams en Europees niveau beschikt hij over een achtergrond die aansluit bij de ambities van de POM. "Het is nu aan de nieuwe algemeen directeur om het radarwerk dat we met Stefaan opgezet hebben, gesmeerd en goed draaiend te houden om de behoeftes van onze ondernemingen, onze werkgevers en  werknemers, onze starters en onze zelfstandigen blijvend te vertalen in concrete antwoorden", weet Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. "We blijven de volgende jaren inzetten op het verankeren van de faciliteiten voor expertise en logistiek, concrete valorisatie van kennis, expertise voor de West-Vlaamse ondernemers en dit alles in een grensoverschrijdende context."