Lancering Fabriek voor de Toekomst Voeding

De Fabriek voor de Toekomst Voeding werd gelanceerd tijdens de jaarvergadering van de POM West-Vlaanderen op 16 oktober 2014 in het Ondernemerscentrum Roeselare. (R) Evolutie van de voedingsindustrie was het thema van de jaarvergadering. Gastspreker en foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan hield een lezing houden over de toekomst van ons eten.
Met de Fabriek voor de Toekomst Voeding zet West-Vlaanderen in op het creëren van een gepaste voedingsbodem voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de West-Vlaamse voedingsindustrie.
Het Ondernemerscentrum Roeselare wordt in deze optiek verder uitgebouwd als Huis van de Voeding.

Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s.
Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de vier clusters: nieuwe materialen, voeding, blue energy en mechatronica. De Fabriek voor de Toekomst Voeding is de derde Fabriek die officieel gelanceerd wordt naast de lancering van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy eerder dit jaar, en de lancering van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen in 2013.

Bedrijven en kennisinstellingen bundelen de krachten om de bestaande cluster van de voedingsindustrie te ondersteunen en verder uit te bouwen.

In aanwezigheid van ongeveer 250 toehoorders werd de Fabriek voor de Toekomst Voeding op donderdag 16 oktober officieel gelanceerd. In West-Vlaanderen vond de voedingsindustrie in het verleden de juiste voedingsbodem om uit te groeien tot een cluster van wereldniveau. Met de Fabriek voor de Toekomst Voeding ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen, samen met vele partners, deze cluster en zorgt voor de verdere uitbouw hiervan.
Het Huis van de Voeding in Roeselare wordt de uitvalsbasis voor de activiteiten georganiseerd binnen het kader van de Fabriek voor de Toekomst. Dit centrum moet uitgroeien tot een vitrine voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding en tot een knooppunt voor de voedingsindustrie waar bedrijven, kenniscentra en overheden elkaar ontmoeten en elkaar kunnen versterken. Om deze dienstverlening te maximaliseren wordt gekozen voor een eenheid van aansturing.
De associaties UGent en KU Leuven, samen met Flanders Food, Syntra West, IPV en VDAB ondersteunen de bedrijven op technologisch, onderzoeks- en opleidingsvlak. De POM West-Vlaanderen engageert zich samen met Fevia, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, UNIZO en VOKA, om de bedrijven zo sterk als mogelijk te betrekken bij de verdere uitbouw van deze cluster.


Job- en opleidingsbeurs voor de West-Vlaamse voedingsindustrie – Food@Work Live  

De West-Vlaamse voedingsindustrie staat voor een rechtstreekse tewerkstelling van net geen 16.000 werknemers. Ongeveer 20% van de loontrekkenden wordt in deze industrie tewerk gesteld. Om de groei van de bedrijven niet te hypothekeren en vervanging van uitstroom te voorzien is het noodzakelijk om te werken aan de toeleiding naar de sector en om een retentiebeleid uit te rollen. Dat is de opdracht van de Academie voor de Toekomst.
Zo wordt in het kader van deze Academie voor de Toekomst in het Huis van de Voeding in Roeselare op 23 en 25 oktober 2014 een eerste job- en opleidingsbeurs voor de voedingsindustrie georganiseerd: Food@Work Live. Jongeren en werkzoekenden worden uitgenodigd om kennis te maken met de vele jobs en vacatures in de West-Vlaamse voedingsindustrie en de vele opleidingen gericht op deze industrie.
Met de aanwezigheid van 15 bedrijven en 6 interimkantoren is de eerste editie van deze Food@Work Live volledig volzet. Op donderdag 23 oktober zullen 327 leerlingen uit 14 Oost- en West-Vlaamse scholen in het Huis van de Voeding deelnemen aan workshops, georganiseerd door de bedrijven en kennisinstellingen actief in de voedingsindustrie. Ervaren werknemers informeren leerlingen over de jobinhoud en over de werkwijze op de werkvloer. Leerlingen kunnen op de jobmarkt informatie zoeken over hun toekomstige job en deelnemen aan een sollicitatie-oefening.
Op zaterdag 25 oktober worden werkzoekenden uitgenodigd om zicht te krijgen op de vele openstaande vacatures in de voedingsindustrie.

Voor info kunt u terecht bij:
Fabriek voor de Toekomst Voeding: 

Pieter Vancoillie   
E pieter.vancoillie@pomwvl.be    

Food@Work Live:
Katelijne Vancleemput
E katelijne.vancleemput@pomwvl.be

www.fabriekenvoordetoekomst.be