Korteomloophout voor het eerst geoogst - Lokale en duurzame energiebron voor groene warmte

Korteomloophout is een dichte aanplant van snelgroeiende boomsoorten zoals wilg en populier. Tussen 2012 en 2015 plantte de POM West-Vlaanderen in totaal vijf hectare korteomloophout aan bij zes verschillende bedrijven. Op vrijdag 13 maart werd het korteomloophout bij MIROM te Roeselare en OB&D te Meulebeke voor het eerst geoogst.

Op deze twee sites werden in 2012 wilgenstekken aangeplant volgens het Zweedse systeem. Hierbij wordt om de 3 jaar geoogst, in totaal 7 keer gedurende 21 jaar. De oogst van de wilgen gebeurde met een maïshakselaar met aangepast voorzetstuk. Het hout wordt meteen versnipperd in de hakselaar en nadien gedroogd. De geoogste houtsnippers worden door de ondernemers of door externen gevaloriseerd voor de productie van groene warmte.


De aanplant en oogst van korteomloophout gebeurt in het kader van het Europees project ARBOR op tijdelijk onbenutte reservegronden van bedrijven. Deze krijgen op die manier een meerwaarde in afwachting van hun definitieve benutting. De finale bestemming van de gronden blijft echter het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Voor MIROM was de aanplant een evidentie. “Het terrein rond de verbrandingsinstallatie wordt de eerstkomende tijd niet benut. Het aangeplante korteomloophout is multifunctioneel: het creëert een natuurlijk groenscherm, integreert het bedrijf in het landschap en ondersteunt de biodiversiteit. Het geoogste hout vormt een lokale en duurzame energiebron”, aldus technisch directeur Koen Van Overberghe. Ook bij OB&D vormen de wilgen een mooi groenscherm rond hun te ontginnen kleiputten in Meulebeke.

Ter ondersteuning van groene warmteproductie uit korteomloop- en ander hout presenteerde de POM West-Vlaanderen tevens de handleiding “groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw, KMO en industrie” tijdens de gelijknamige workshop op dinsdag 10 maart. Met de aanplant van korteomloophout, het onderzoek naar groene restwarmtenetten en initiatieven als de handleiding over groene warmte, ondersteunt POM West-Vlaanderen ten volle het beleid van de Vlaamse Regering.

Meer info over korteomloophout vindt u hier.