Korteomloophout voor het eerst geoogst

Korteomloophout is een dichte aanplant van snelgroeiende boomsoorten zoals wilg en populier. In 2012 plantte de POM West-Vlaanderen 23.000 wilgen aan op het terrein van intercommunale MIROM te Roeselare. Dit korteomloophout werd op vrijdag 13 maart voor de eerste maal geoogst. De geoogste houtsnippers worden gebruikt als groene warmtebron.
De aanplant van korteomloophout door de POM West-Vlaanderen heeft een dubbel doel: onbenutte bedrijfsgronden krijgen een meerwaarde in afwachting van hun definitieve benutting en het geoogste hout wordt door de ondernemer of door externen gevaloriseerd voor de productie van groene warmte.

Voor MIROM was de aanplant een evidentie. Het terrein rond de verbrandingsinstallatie wordt voorlopig niet benut. Het aangeplante korteomloophout is bovendien multifunctioneel: het creëert een natuurlijk groenscherm, integreert het bedrijf in het landschap en ondersteunt de biodiversiteit. Het geoogste hout vormt een lokale en duurzame energiebron. Al deze elementen vormen een perfecte match met de duurzaamheidsgedachte van MIROM, die in Vlaanderen pionier is in warmtenetten.

De aanplant en oogst van korteomloophout gebeurde op initiatief van de POM West-Vlaanderen in het kader van het Europees project ARBOR. Het project streeft naar een optimale benutting van biomassa voor bio-energie. Tussen 2012 en 2015 plantte de POM West-Vlaanderen in totaal vijf hectare korteomloophout aan bij zes verschillende bedrijven. Bij vier bedrijven werd geopteerd voor het aanplanten van wilg : MIROM in Roeselare, Cras in Brugge, A&S Energie in Oostrozebeke en OB&D in Meulebeke. Bij Vyncke in Harelbeke en Vanhalst in Wevelgem werd populier aangeplant.

Naast de oogst bij MIROM Roeselare werden op 13 maart voor het eerst wilgen geoogst bij OB&D te Meulebeke. De volgende oogst bij MIROM in Roeselare en OB&D in Meulebeke is gepland in 2018. Ook dan zal het geoogste hout ingezet worden als lokale bron voor groene warmte.
Ter ondersteuning van deze groene warmteproductie verspreidde de POM West-Vlaanderen de handleiding “groene warmte door kleinschalige houtverbranding voor landbouw, KMO en industrie” Met de aanplant van korteomloophout, het onderzoek naar groene restwarmtenetten en initiatieven als de handleiding over groene warmte, ondersteunt de POM West-Vlaanderen ten volle het beleid van de Vlaamse Regering.

Voormelde initiatieven kaderen in de revitalisering van de bedrijventerreinen, één van de actiepunten uit West Deal, het strategisch economische beleidsplan van de Provincie. Om zowel de evolutie in de ontwikkeling van bedrijventerreinen als het gebruik ervan juist in te schatten, wordt om de vijf jaar de ruimtemonitor geactualiseerd (behoeftestudie bedrijventerreinen waarbij de vraag naar bedrijventerreinen afgetoetst wordt aan het beschikbare aanbod).

 

Meer info:

POM West-Vlaanderen
Brecht Vanhecke – T 0490 44 29 53 – E brecht.vanhecke@pomwvl.be
 www.pomwvl.be/koh

MIROM
Goedele Osaer  – T 051 26 03 10 – E goedele.osaer@mirom.be
www.mirom.be

 

De aanplant van KOH kwam tot stand binnen het ARBOR-project. Dit project heeft ERDF-steun via INTERREG IVB ontvangen. ARBOR ondersteunt binnen Noordwest-Europa de ontwikkeling en het gebruik van biomassa voor de productie van hernieuwbare energie. Deze werking vindt plaats in het kader van het halen van de 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie. Het project loopt van 1 april 2011 tot en met 30 juni 2015.