Kick-off project SYN-ERGIE: Synchromodaal en energie-efficiënt transport op de as West-Vlaanderen – Limburg (NL)

De transport- en logistieke sector vormt een belangrijke motor voor de economische groei in de grensregio Vlaanderen-Nederland, maar kampt tegelijkertijd met heel wat uitdagingen op vlak van CO2-uitstoot en efficiëntie. Het project SYN-ERGIE wil een bijdrage leveren aan een ecologisch en economisch duurzamer goederentransport in de grensregio. Tijdens het kick-off event dat heeft plaatsgevonden op woensdag 24 mei bij Unilin in Wielsbeke werd het project bekend gemaakt bij het grote publiek en werden de bedrijven warm gemaakt voor de acties en events die zullen volgen.

Het project SYN-ERGIE zet in op de verduurzaming van het goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL). Beide provincies hebben uitgesproken logistieke ambities. Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, Economie & Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg): “Limburg is een zeer sterke logistieke regio via lucht, weg, spoor en water, die zorgt voor verbinding naar het Europese achterland. Dit is goed voor de ondernemers en middels dit project wordt er een substantiële bijdrage geleverd aan grensoverschrijdende economische samenwerking en verduurzaming van het goederentransport.”

SYN-ERGIE vormt het vervolg op het project Oost West Poort, waarin onder meer een shuttle (wegtransport) voor verse groenten en fruit werd gerealiseerd tussen de REO Veiling in Roeselare en groothandelaars Frankort & Koning, Weyers en Staay-Van Rijn gevestigd op Fresh Park Venlo. Voor deze shuttle won de REO Veiling in 2014 de tweede prijs op de Transport & Logistics Awards in Brussel.

Met SYN-ERGIE willen de partners nu een stap verder gaan. Zo ambieert het project onder meer de realisatie van een spoor- en binnenvaartverbinding op de corridor West-Vlaanderen - Antwerpen - Limburg (NL). Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, slaan POM West-Vlaanderen en LIOF opnieuw de handen in elkaar, dit maal in samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Uitgaande van een gerichte marktbevraging willen de partners met een groep van early believers een verladerscommunity samenbrengen om vervolgens in samenspraak met de relevante operators en logistieke dienstverleners tot een gedragen, concurrentieel dienstverleningsaanbod te komen. Het is de ambitie van de projectpartners om zowel voor spoor als voor binnenvaart tegen eind 2018 een eerste testpilot te kunnen doorlopen.

Maar er is meer: naast het realiseren van een multimodaal transportaanbod, wil SYN-ERGIE de markt verder ondersteunen in het maken van een doorstart richting synchromodaal transport. Om verladers en logistieke dienstverleners beter inzicht te verlenen in de werking, vereisten en voordelen van synchromodaal transport, zullen de hogescholen VIVES en Fontys samen met IT-bedrijven Nallian en Informore een aantal demonstratietools voor synchromodale planning ontwikkelen. Ze doen hierbij beroep op de kennis en ervaringen van onder andere GroentenFruit Huis, initiatiefnemer van de eerder ontwikkelde en succesvolle Container Monitor. Via een reeks van demosessies en workshops zullen de resultaten van het project bekendgemaakt en gedemonstreerd worden.

Al deze acties moeten uiteindelijk bijdragen tot de – op het kick-off event veel besproken – mental shift die noodzakelijk is om de toepassing van multi- en synchromodaal vervoer verder ingang te laten vinden in de transport en logistieke sector in de Grensregio. Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V,  Economie voor de Provincie West-Vlaanderen): “Logistiek is een essentiële sleutel in elk industrieel beleid. De toekomst van de logistieke sector ligt in collaboratie. De vraag is hoe je bedrijven kan overtuigen om met concullega’s samen te werken. Projecten als SYN-ERGIE kunnen hier zeker een bijdrage toe leveren.”

Projectpartners: