Kennisnetwerk Detailhandel ondersteunt het gemeentelijk detailhandelsbeleid

Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging!

Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden en gemeenten. Helaas is de huidige detailhandel niet vrij van zorgen. Trends zoals leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce oefenen een negatieve invloed uit. Nochtans bieden nieuwe opportuniteiten zoals vergroening en vergrijzing gemeenten tal van kansen om de klassieke paden te verlaten en een vernieuwend detailhandelsbeleid te voeren. Winst gegarandeerd, want inzetten op bloeiende handelskernen zorgt voor meer dynamiek en draagt sterk bij tot een aangenaam en leefbaar karakter van een gemeente.

In samenwerking met Agentschap Ondernemen startten de vijf provincies een onderzoeks- en begeleidingstraject op, onder de naam Kennisnetwerk Detailhandel van Vlaanderen. Dit project loopt van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2014 en kwam tot stand met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Kennisnetwerk Detailhandel wil gemeenten ondersteunen en stimuleren bij het voeren van hun vernieuwend detailhandelsbeleid.

Concrete acties

1. Gedetailleerde informatie over de detailhandel in elke gemeente
Tijdens het project worden aan de gemeenten gratis gegevens ter beschikking gesteld over de detailhandel op gemeentelijk niveau. Dat zijn gegevens over de aanbod- en vraagzijde, alsook over koopstromen. De gemeenten kunnen met deze informatie aan de slag om zelf analyses uit te voeren, bijvoorbeeld in functie van de ruimtelijke afbakening van winkelgebieden of de opmaak van een strategisch commercieel plan.

2. Sterkte-zwakte-analyse van de detailhandel in elke gemeente
Gemeenten kunnen bij het Kennisnetwerk Detailhandel terecht voor een vertrouwelijke sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van hun handelskern en winkelgebieden. Ook deze informatie kan gebruikt worden om een reëel kernversterkend detailhandelsbeleid uit te stippelen en concrete acties te ondernemen.

3. Provinciale visie op detailhandel
Zowel provinciaal en interprovinciaal analyseren we vraag- en aanbodzijde van de detailhandel. Hieruit ontwikkelen we een coherente provinciale visie. We stemmen daarbij steeds af met de gemeenten, de relevante sociaaleconomische actoren en Vlaanderen. Al deze visies samen monden uit in een kader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en worden uitgangspunt voor het provinciale detailhandelsbeleid. Zowel het afstemmen van de visie als de uitwerking ervan komen aan bod in het Provinciaal Platform Detailhandel (PPD) dat in West-Vlaanderen als stuurgroep en opvolgingscommissie optreedt. Voor de organisatie van het PPD werkt de POM samen met de Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Agentschap Ondernemen en VVSG en stemmen we af met hun initiatieven (bv. Ateliers Lokale Economie, Overlegtafels, etc.).

4. Instrumentarium en methodieken voor een actief detailhandelsbeleid
Daarnaast reiken we gemeenten instrumenten en methodieken aan die een antwoord bieden op enkele van hun specifieke gemeentelijke problemen en noden. Voorbeelden zijn onder andere het aanpakken van leegstand, verschraling van het aanbod en de afbakening van handelskernen.

5. Portaalsite detailhandel
Een website – beheerd door het Agentschap Ondernemen – bundelt alle informatie over detailhandel en stelt die beschikbaar aan alle relevante actoren in en rond de gemeente. Het gaat om studies, rapporten, tools, contacten, persitems, oproepen voor subsidies, financieringsinstrumenten, etc. De actualiteit komt in beeld via een kalender voor heel Vlaanderen; een nieuwsbrief brengt geeft alle acties weer.

6. Analyses op maat
Het Kennisnetwerk maakt op vraag analyses en rapporten op als input voor het Vlaamse, provinciale en gemeentelijke detailhandelsbeleid. Elke gemeente kan een beroep doen op dit kennisnetwerk voor onderzoeksvragen.

Contactpersoon:

Katrien Plasschaert
katrien.plasschaert@pomwvl.be
T 050 40 73 35