IWT geeft groen licht voor grootschalig project voor de Vlaamse Industrie.

De raad van bestuur van het IWT heeft op 20 december 2012 groen licht gegeven voor een vierjarig project waarin Flanders Synergy samen met Sirris en de KU Leuven de transitie naar human-centered production in de Vlaamse industrie zal ondersteunen. Het project kreeg het acroniem VITIO mee, wat staat voor: een Vlaamse Industriële Toekomst door Innovatief Organiseren.

Doelstellingen van het project zijn:

  1. het reactie- en coördinatievermogen van Vlaamse industriële bedrijven verbeteren,
  2. daardoor de perceptie van de industrie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs verbeteren,
  3. en de kwaliteit van de jobs in de industrie verhogen.


Het VITIO-project wil de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) binnen de Vlaamse maakindustrie introduceren als essentiële factor om de duurzame toekomst van de Vlaamse industrie veilig te stellen. Gedurende de looptijd van het project zullen 500 industriële bedrijven bereikt worden via roadshows en worden 240 personen getraind in workshops over het implementeren van een innovatieve arbeidsorganisatie in industriële organisaties. Met een zestigtal bedrijven wordt concreet aan de slag gegaan bij het opzetten en/of implementeren van verandertrajecten. Het VITIO-project wil daarmee, in aanvulling op andere initiatieven in de sector of in het beleidsprogramma ‘Nieuw Industrieel Beleid’ van de Vlaamse regering, de concurrentiepositie en de duurzame tewerkstelling in de Vlaamse industrie versterken.

Sirris zal zijn expertise inzetten in het VITIO-project om human-centered production in een wederzijds versterkende dynamiek in te bedden met andere transformaties binnen het concept van de Fabriek van de toekomst. Daarnaast levert Sirris een bijdrage aan het ontwikkelen en presenteren van de workshops voor de maakindustrie. Economen en sociologen van de KU Leuven zijn aan boord om de business case van investeringen in IAO te meten en te valideren, en om te waarborgen dat het VITIO-project geschraagd wordt door de recentste state-of-the-art op het vlak van academische kennis.


Voor meer info contacteer Seth.Maenen@flanderssynergy.be