Inzetten op technisch talent

De ‘war for talent’ in de productiebedrijven woedt volop. De witte raaf is immers moeilijker buitenshuis te vinden. Daarom is het belangrijk om het talent in huis maximaal te ontplooien.

Bedrijven trachten een antwoord te vinden op volgende vragen: “Welk talent is er in huis en hoe krijgen we de competenties van onze technici op een hoger level?”

Steeds meer zetten industriële bedrijven in op ontwikkeling van talent en vaardigheden van hun medewerkers. SBM Industrial Services heeft een tool ontwikkeld om werknemers op technische competenties te screenen en op basis daarvan groeipaden te bepalen voor technische medewerkers. MHI Vestas Offshore Wind, Keller Lufttechnik Benelux en Verstraete IML getuigen over het belang van het meten van de technische competenties van medewerkers.

Op 11 mei organiseren de Academie voor de Toekomst en SBM een gratis ontbijtsessie in Kortrijk, waarin de werking van de tool screening technici wordt toegelicht.
Meer info en inschrijvingsformulier is te vinden via deze link.

U kunt ook steeds een afspraak maken om meer uitleg te krijgen in uw bedrijf: veerle.breemeersch@avtwest.be.