Intersectorale opleiding kunststofverwerking vanuit West-Vlaanderen

Kortrijk - Sectorale opleidingsfondsen PlastIQ, IPV, Cobot vzw, Tofam West-Vlaanderen en het kenniscentrum VKC-Centexbel slaan de handen in elkaar om onder impuls van de Fabrieken voor de Toekomst van de POM West-Vlaanderen een kwaliteitsvol opleidingspakket rond kunststofverwerking aan medewerkers van bedrijven uit deze industrieën aan te bieden.

Goed opgeleide werknemers vormen de sleutel tot een duurzame en toekomstgerichte industrie. Voor voortdurende technologische ontwikkelingen in materialen, producten en machines is continue opleiding en bijscholing van werknemers uit de industriële sectoren noodzakelijk. Door deze technologische innovaties neemt in verschillende sectoren het gebruik van kunststoffen toe. Denk aan het bedrijf Samsonite, dat oorspronkelijk tot de metaalsector behoorde maar zijn koffers al lang niet meer in metaal maar in diverse nieuwe materialen ontwikkelt. Ook de textielsector onderging de laatste jaren een grote evolutie waardoor de kennis van kunststoffen belangrijker wordt. Ook de voedingsindustrie werkt heel vaak met verpakkingen in kunststof. Door deze evoluties is een continue vorming van medewerkers noodzakelijk.

Om deze reden bundelen PlastIQ, de sectororganisatie voor de kunststofverwerkende industrie, Cobot, het sectorfonds voor de textielindustrie, TOFAM West-Vlaanderen, het opleidings- en tewerkstellingsfonds voor arbeiders uit de sector metaal en technologie, de metaalverwerkende industrie, IPV, het opleidingscentrum voor de voedingsnijverheid samen met VKC-Centexbel hun krachten om een kwaliteitsvol opleidingspakket rond kunststofverwerking aan medewerkers van bedrijven uit deze industrieën aan te bieden. VKC-Centexbel is verantwoordelijk voor de opleidingen en zet zijn specialisten en machines in, of waar nodig andere partners uit de Fabrieken voor de Toekomst. Zo geven de best geplaatste trainers de juiste opleidingen.

Opleiding, oplossen van dagdagelijkse problemen, onderzoek en ontwikkeling gaan hand in hand. Om de industrie te versterken heeft de Provincie West-Vlaanderen in het strategisch plan West Deal, de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen opgericht die de synergie tussen deze elementen moet versterken en hiervoor verschillende partners samenbrengt. Deze samenwerking rond de opleiding van werknemers is één van de resultaten van deze inspanningen. Ook op andere vlakken wordt vooruitgang geboekt. Zo zijn de samenwerkingen in onderzoek en ontwikkeling verstevigd en uitgebreid. De overname van VKC door Centexbel en de samenwerking met academische partners kaderen eveneens in deze strategie. Door deze samenwerking kunnen opportuniteiten en noden van de kunststofverwerkende industrie en de textielindustrie, die dikwijls van dezelfde aard zijn, efficiënter worden aangepakt.

PlastIQ is de paritaire sectororganisatie voor de kunststofverwerkende industrie in regie van Co-valent, het vormingsfonds voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC 207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. Deze organisatie draagt bij tot de instroom van goed opgeleide werknemers. Daarbij worden ook acties opgezet die bijdragen tot het versterken van de competenties van actieve medewerkers bij kunststofverwerkende bedrijven. Op die manier levert PastIQ een essentiële bijdrage tot een competitieve, toekomstgerichte en duurzame kunststofverwerkende industrie.

IPV is het opleidingscentrum voor de voedingsnijverheid, wat betekent dat IPV de voedingsbedrijven op weg zet naar een aantal geselecteerde opleidingsverstrekkers en deze opleidingen ook financieel ondersteunt. Voedingsbedrijven hechten zeer veel belang aan een correcte werkwijze, waarvan de juiste ‘verpakking’ een belangrijke schakel is. Vandaar de meerwaarde om met VKC-Centexbel samen te werken.  Opleidingen daaromtrent kunnen in open aanbod of op maat van bedrijven.

Cobot vzw is de opleidingsverstrekker voor bedrijven en werknemers in de textielindustrie. Innovatie in deze sector staat niet stil. Cobot vzw biedt opleidingen aan op maat van de bedrijven om de textielcompetenties van de medewerkers in die bedrijven te versterken.

Tofam West-Vlaanderen is het tewerkstellings- en opleidingsfonds voor arbeiders uit de sector metaal & technologie. Tofam West-Vlaanderen activeert de levenslange vorming van de metaalarbeider en draagt bovendien bij tot het verhogen van de competenties van werkzoekenden en jongeren zodat ook zij in staat zijn werk te vinden binnen de metaalsector.

VKC-Centexbel is het kenniscentrum dat zich richt op de kunststofverwerkende industrie. Het maakt deel uit van Centexbel, het wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielindustrie. VKC-Centexbel doet onderzoek en staat bedrijven bij in kunststofverwerking. Het centrum is gevestigd in Kortrijk, Etienne Sabbelaan 49, en beschikt over een goed uitgerust machinepark en testlab. Medewerkers van VKC-Centexbel zijn specialisten op het vlak van het verwerken van kunststoffen.

De Fabrieken voor de Toekomst zijn een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen waarbij industrie, overheid en kennisinstellingen hun samenwerking verstevigen via netwerking, onderzoek, opleiding en KMO-dienstverlening. West-Vlaanderen zet daarmee in op slimme specialisatie in de welgekozen domeinen van materialen, voeding, blue energy en machinebouw en mechatronica. Het opleidingsaanbod binnen deze Fabrieken wordt gecoördineerd onder de noemer “Academie voor de Toekomst”, een samenwerkingsverband van alle opleidingsverstrekkers en dienstverlenende partners met een aanbod voor de desbetreffende sectoren. De Academie wil samen met alle opleidingspartners antwoorden bieden op de vragen van de bedrijven, de competenties van de werknemers verhogen, evenals de instroom van gekwalificeerd personeel.

Meer info:

www.fabriekenvoordetoekomst.be

Heidi Hanssens
Coördinator Academie voor de Toekomst
POM West-Vlaanderen
E-mail: heid.hanssens@pomwvl.be