Innovatieve onderzoeksinfrastructuur voor kustwaterbouwkunde en energiewinning op zee in het Wetenschapspark Greenbridge in Oostende

Recent beslisten de Vlaamse regering en de Herculesstichting om respectievelijk 5 en 2,3 miljoen euro te investeren in het project Gen4Wave. Gen4wave komt tegemoet aan de innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsnoden van zowel industriële als academische partijen inzake kustwaterbouwkunde en energiewinning op zee. De middelen worden gebruikt voor de realisatie en opstart van een grote golftank met golf-, getij- en windgeneratie. Dit bassin wordt ingebed in het Wetenschapspark Greenbridge in Oostende. De realisatie van de golftank vormt een nieuwe stap in de clusterwerking van de West-Vlaamse Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

Gen4Wave

De realisatie van de golftank is één van de pijlers van het Gen4Wave project, een actieplan omtrent golf- en getij-energie. Het plan werd uitgewerkt door UGent op vraag van Generaties, een werkgroep die Vlaanderen positioneert in het domein van hernieuwbare energie. De golftank is een bassin van 30 op 30 meter en laat toe om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige en offshore constructies, zoals havendammen, golf- en getij-energieconvertoren of offshore windturbines, te onderwerpen aan de inwerking van golven, getijstroming en wind. Door de impact van deze belastingen op schaalmodellen te meten, wordt het ontwerp van de constructies op ware grootte geoptimaliseerd.

Interesse uit binnen- en buitenland

De golftank wordt een belangrijke motor van innovatie. Dergelijke infrastructuur is immers overbevraagd in Europa waardoor de Vlaamse industrie en de Vlaamse onderzoekers vaak met lage prioriteit worden toegelaten tot buitenlandse infrastructuur. Dit vormt een rem op innovatie voor gevestigde spelers zoals DEME en Jan De Nul, maar ook voor recente initiatieven zoals het onderzoeksproject FlanSea. Bovendien biedt de golftank unieke mogelijkheden om golven, stroming en wind op te wekken, te meten en te sturen. Dit zal internationale interesse opwekken om de infrastructuur te gebruiken en bijgevolg leiden tot buitenlandse investeringen en industriële activiteiten in West-Vlaanderen.

Oostende als Blue Energy hub

De infrastructuur zal ingebed worden in het Wetenschapspark Greenbridge in Oostende. Het project vindt er aansluiting met de Haven van Oostende die zich al sterk profileert in het domein van offshore (wind)energie. De uitbating van de infrastructuur zal gebeuren door het partnerschap UGent, KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium die ook allen in het project investeren, waardoor de nodige relevante spelers en expertise in het domein van schaalmodellering worden samengebracht.
De gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune licht toe: “Ik ben verheugd met deze beslissing van de Vlaamse regering en de Herculesstichting. Gen4Wave kadert perfect in West Deal, het strategische plan van de Provincie gericht op de economische transformatie van West-Vlaanderen. De realisatie van dergelijke academische en industriële onderzoeksinfrastructuur is belangrijk in de uitrol van de Fabrieken voor de Toekomst, en betekent een serieuze versterking van onze cluster Blue Energy.

Info

Kabinet van gedeputeerde Jean de Bethune
Conny Van Gheluwe
Provincie West-Vlaanderen
GSM 0473 18 77 51 - M Conny.VanGheluwe@west-vlaanderen.be

Gen4Wave project
Jeroen De Maeyer
UGent Business Development Manager
GSM 0471 58 88 32 - M Jeroen.DeMaeyer@UGent.be