Innovatie en ondersteuning voor West-Vlaams streekproduct

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt met de Fabriek voor de Toekomst Voeding de voedingsindustrie, die sterk aanwezig is in de provincie. Daarnaast ontwikkelde ze ook het label ‘100% West-Vlaams’ om lokale voedingsproducten te promoten. ‘De aandacht voor een duurzame toekomst voor onze kmo’s via innovatie en transformatie wil ik concreet toepassen op de talrijke producenten van 100% West-Vlaamse producten’, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) heeft met de Fabriek voor de Toekomst Voeding het ideale instrument in huis om duurzame, vernieuwende initiatieven te lanceren in de voedingsindustrie. De Fabriek zet zich vooral in voor fundamenteel en toegepast onderzoek, opleiding, concrete begeleiding van kmo’s en de algemene branding van de voedingssector.

De Provincie ondersteunt al langer de promotie van lokale voedingsproducten. Enkele jaren geleden riep ze het label ‘100% West-Vlaams’ in het leven. Vandaag haakt de POM met dit label in op de stijgende aandacht voor het korteketenprincipe. 

Kmo’s die de vernieuwde erkenningsprocedure voor het label volgen, worden zowel op het product als op het proces gescreend. ‘We willen niet alleen een groene of rode kaart voor de erkenning opsteken’, verduidelijkt de Bethune. ‘We geven via het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum Voeding van hogeschool VIVES ook advies mee voor productverbetering, bijvoorbeeld rond receptuurontwikkeling, beter kleurbehoud, smaakaccentuering of toepassing van biologische additieven.’

Bedrijfsvoering

Ook het productieproces en de bedrijfsvoering worden in samenwerking met de experts van ondernemersorganisatie Unizo aan een screening onderworpen. ‘De producent ontvangt een rapport met aanbevelingen, inclusief advies rond gerichte begeleiding voor verbeterpunten. Hij krijgt ook informatie over juridische bescherming van producten, leveranciersbeheer en marketing.’

De POM speelt een belangrijke rol in het hechte netwerk van lokale producenten en bij de opwaardering van het label. Al deze initiatieven samen maken dat niet alleen het concrete product zelf, maar ook het bedrijf in zijn geheel een verbeterproces ondergaat. Meer info over 100% West-Vlaams? Neem contact op met Stephanie Vanlancker via Stephanie.vanlancker@pomwvl.be of tel: 050 40 73 60